Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego? – to pierwsze pytanie, które powinniśmy zadać, starając się o ten właśnie rodzaj kredytowania. Ich skompletowanie może bowiem zająć bardzo dużo czasu, a wiele niezbędnych elementów jesteśmy w stanie uzyskać o wiele wcześniej i przyjść do banku już z pewnym zapleczem, przynajmniej jeśli chodzi o niezbędną dokumentację.

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego mają udowodnić naszą wiarygodność w oczach kredytodawcy. Musimy wykazać, co sfinansujemy z uzyskanych środków, a także czy będziemy w stanie terminowo spłacić wszystkie raty. Pamiętajmy, że ryzyko jest duże – zarówno z naszej strony, jak i ze strony banku. To właśnie dlatego lista dokumentów wymaganych do kredytu hipotecznego jest taka długa. Wiele zależy od konkretnego banku i naszej sytuacji, jednak przygotowaliśmy poradnik, w którym uwzględniamy najczęstsze wymagania, które z dużym prawdopodobieństwem trzeba będzie spełnić.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są potrzebne?

To, jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego, w dużej mierze zależy od naszej sytuacji i tego, na jaki cel potrzebujemy pieniędzy. Chodzi przede wszystkim o sytuację zawodową, dlatego musimy rozróżnić osoby:

  1. Pracujące na etacie,
  2. Pracujące na umowę-zlecenie,
  3. Prowadzące własną działalność gospodarczą,
  4. Otrzymujące rentę lub emeryturę.

Zobacz także: Do jakiego wieku można wziąć kredyt hipoteczny.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego
Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego – umowa o pracę

Bank uznaje umowę o pracę jako jeden z lepszych gwarantów na to, że kolejne raty będą płacone terminowo aż do końca. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, musimy przygotować przede wszystkim oświadczenie o dochodach, umowę i pracę i zaświadczenie o źródle dochodów. Będziemy potrzebować również pełen wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie z ZUS oraz PIT 37 z potwierdzeniem. Jeśli zmienialiśmy pracę w ciągu ostatnich miesięcy, będzie trzeba przygotować także świadectwo pracy z poprzedniej firmy.

Jakie dokumenty są wymagane do kredytu hipotecznego na umowie zlecenie?

Obecnie popularną formą zatrudnienia są także umowy zlecenie. Nie jest to co prawda świadczenie pracy w świetle prawa, lecz umowa podlegająca po prawo cywilne. Nie wyklucza nas to jednak z kręgu osób, które mogą otrzymać kredyt hipoteczny. Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego w tej sytuacji to przede wszystkim zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, wyciąg z rachunku, na który wpływa wynagrodzenie, jak również PIT 37 i rachunki z umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego na działalności gospodarczej

Przedsiębiorca będzie musiał przygotować nieco więcej dokumentów do kredytu hipotecznego. Jeśli prowadzimy Księgę Przychodów i Rozchodów, musimy przygotować tę za ostatni rok rozliczeniowy. Jeśli jesteśmy na ryczałcie, potrzebujemy zaświadczenie o przychodach ewidencjonowanych za ostatnie dwa lata. Oprócz tego, należy uzbroić się w PIT-y za poprzedni rok, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku jakichkolwiek zaległości, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG. Warto przygotować też nadanie numerów REGON i NIP.

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego
Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego

Emerytura lub renta a dokumenty do kredytu hipotecznego

Najkrótsza odpowiedź na pytanie, jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego, czeka na emerytów, osoby na świadczeniu przedemerytalnym oraz na rencie. Te świadczenia uznawane są za bardzo dobre, stałe źródło dochodów, w końcu wypłacane są przez organy państwowe i nie stracimy ich tak łatwo, jak pracy. Wystarczy tylko przygotować ostatni odcinek z renty czy emerytury lub, zamiennie, wyciąg z konta bankowego. Niezbędna będzie także decyzja o przyznaniu świadczenia oraz o jego ostatniej waloryzacji.

Dokumenty do kredytu hipotecznego dotyczące nieruchomości

Jeśli chodzi o dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego, nie wystarczy tylko udowodnić, że mamy stałe i pewne dochody. Jest to bowiem kredyt przyznawany na konkretny cel, a do tego wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki. Dlatego właśnie musimy przygotować dokumenty dotyczące nieruchomości, która ma zostać objęta hipoteką. Wiele zależy od tego, czy kupujemy działkę, mieszkanie, czy dom, czy też może planujemy wybudować własną nieruchomość. Choć to mało znana sprawa, kredyt hipoteczny możemy wziąć także na gruntowny remont już posiadanej nieruchomości.

Podstawowym dokumentem potrzebnym do kredytu hipotecznego jest potwierdzenie wniesienia wkładu własnego. Musi on wynosić, w zależności od banku, nie mniej niż 10 lub 20% całej kwoty kredytu. Co jeszcze? To już w dużej mierze zależy od naszej sytuacji, dlatego warto odwiedzić dobrego doradcę kredytowego, który odpowiednio nas pokieruje.

Jeśli kupujemy nieruchomość, najprawdopodobniej będziemy musieli przygotować odpis z księgi wieczystej i umowę przedwstępną ze zbywcą. Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego w tym przypadku to także wycena nieruchomości, dokument potwierdzający prawo zbywcy do konkretnej nieruchomości, jak również zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami. Kiedy decydujemy się na inwestycję w rynek pierwotny, mogą być potrzebne rzuty nieruchomości, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, pozwolenie na budowę, zaświadczenie o samodzielności lokalu i zakończeniu budowy, mapa działek oraz inne dokumenty.

A jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego, gdy chcemy wybudować własny dom? Oczywiście akt własności działki oraz pozwolenie na budowę, ale także operat szacunkowy, harmonogram budowy, jej kosztorys i dziennik. Tutaj również będzie potrzebny wyrys i wypis z ewidencji gruntów oraz udowodnienie wkładu własnego. Jeśli kredyt ma sfinansować zarówno budowę, jak i zakup działki pod nią, bank może wymagać decyzji o warunkach zabudowy, wypisu z planu zagospodarowania, potwierdzenie możliwości rozpoczęcia budowy na daną działkę.

Jakie dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego
Jakie dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny na remont lub wykończenie – dokumenty

Jak już wspomnieliśmy, remont lub wykończenie nieruchomości również są możliwe przy finansowaniu z tego źródła. Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego w tym przypadku to odpis z księgi wieczystej, kosztorys prac remontowych na przygotowanym przez bank druku oraz akt notarialny potwierdzający, że jesteśmy właścicielami nieruchomości. Jeśli na dane prace potrzebujemy pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych, również musimy je dostarczyć.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego? Podsumowanie

Jak widzicie, lista dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu hipotecznego jest szeroka, a do tego otwarta. Zależy od wielu czynników, w których niełatwo się zorientować, do tego przepisy stale się zmieniają. Z tego powodu w tak ważnej decyzji, jaką jest wzięcie kredytu hipotecznego, nie ufajmy wyłącznie ogólnym wskazówkom, jakie znajdziemy w Internecie. Skorzystajmy z pomocy specjalisty – prawnika lub doradcy kredytowego. Pozwolą nam oni uzyskać jak najatrakcyjniejsze warunki i wskażą, które rozwiązania opłacają się w naszej sytuacji.

Dodaj opinie na forum