Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ale chyba warto się wysilić, by stworzyć rzeczywistość zgodną z opisaną niżej wizją:

Trzy zasady:

 1. Szacunek dla Matki Ziemi.
 2. Uznanie dorobku cywilizacyjnego stworzonego przez pokolenia za wspólną własność ludzkości.
 3. Prawo każdego człowieka do nieskrępowanego rozwoju własnego potencjału (duchowego, umysłowego, fizycznego): kreacji, talentów artystycznych i innych uzdolnień i zainteresowań.

Trzy cele:

 1. Poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego oraz socjalnego społeczeństw i ludzi (życie bez strachu przed czarną godziną).
 2. Równy dostęp do osiągnięć cywilizacyjnych (technologicznych, kulturalnych i duchowych) wszystkich narodów, co oznacza wyrównanie poziomu życia w poszczególnych krajach (koniec kolonializmu ekonomicznego).
 3. Szeroka współpraca z zachowaniem różnorodności kultur.

Trzy hasła:

 1. Prawda,
 2. Równowaga,
 3. Prostota.

Sześć filarów:

 1. Tania energia,
 2. Bezodsetkowy pieniądz barterowy,
 3. Sprawiedliwe prawo,
 4. Jawność informacji i swoboda wypowiedzi,
 5. Państwo opiekuńcze,
 6. Trzynastomiesięczny kalendarz.

Efekty zmian: wzrost poziomu świadomości całej ludzkości – społeczeństw, narodów i poszczególnych ludzi.

Skutki: świat bez wojen, przemocy, podatków, głodu, zniewolenia, chorób cywilizacyjnych, mody, tworzenia sztucznych miejsc pracy, sprzedaży praw i patentów, anonimowych osób prawnych, służb specjalnych, współzawodnictwa, cenzury, reklamy.

Dwanaście prac Herkulesa, które musimy wykonać, by powstał nowy świat:

 1. Likwidacja odsetka,
 2. Prawdziwa niezależność emitenta walut narodowych,
 3. Plastikowy pieniądz barterowy,
 4. Zniesienie anonimowości osób prawnych,
 5. Likwidacja funduszy inwestycyjnych,
 6. Likwidacja służb specjalnych,
 7. Unarodowienie majątku,
 8. Zakaz sprzedaży praw i patentów,
 9. Likwidacja bezrobocia,
 10. Likwidacja parlamentu partyjnego,
 11. Samowystarczalność gospodarcza,
 12. Uproszczenie prawa.