Prace dyplomowe studentów studiów podyplomowych „Nawigatorzy Jutra”

  1. Mgr inż. Dorota Pasalska 
    Bariery w zarządzaniu edukacją
  2.  Urszula Kamińska
    Świadomość siebie jako podstawa kreowania wizerunku poprzez wygląd
  3. Dawid Wujczyk
    Firmy Nowego Jutra