Czy nie mając pieniędzy i bez brania kredytu możesz nabyć jakiś towar? Możesz, płacąc za dany towar wekslem.

Czym jest weksel? Jest to oświadczenie wystawcy weksla, iż w określonym terminie i określonym miejscu przekaże posiadaczowi weksla sumę określoną na wekslu.
Obrót wekslami w Polsce odbywa się na podstawie ustawy „Prawo wekslowe i czekowe”, wprowadzonej do obrotu prawnego w 1934 roku.

W przypadku zapłaty za towar wekslem, powstaje pieniądz dłużny – tzn. zobowiązanie, iż w określonym terminie zapłacimy pieniądzem, którego jeszcze nie posiadamy (z przyszłych zarobków).

Weksel jest papierem wartościowym, który może być przekazywany z rąk do rąk (indosowanie weksla).

Przykład: Wystawiłeś weksel na kwotę 120 000 zł, stanowiący zapłatę za towar o wartości 110 000 zł. Kwota wekslowa jest wyższa od wartości towaru, ponieważ zawiera odsetki. Termin wykupu weksla określono na 2 lata. Po roku posiadacz weksla gwałtownie potrzebuje gotówki. Sprzedaje weksel za kwotę np. 115 000 zł. Nowy właściciel weksla, realizując go w terminie wskazanym na wekslu, otrzyma 120 000 zł, czyli całą sumę wekslową. W związku z odroczoną płatnością za towar, wynikającą z wystawienia weksla, dwaj kolejni właściciele weksla zarobili po 5 000 zł.
Czyli: zbywca towaru sprzedał towar o wartości 110 000 zł za kwotę 115 000 zł. Drugi właściciel weksla nabył weksel za 115 000 zł, a otrzymał od wystawcy weksla 120 000 zł.

Powyżej zostały opisane zasady stosowania weksla indosowanego. Sadzę jednak, że Czytelnicy nie spotkali się z wekslem indosowanym, natomiast byli wystawcami weksli własnych in blanco, przekazywanych bankom w momencie otrzymania kredytu.

Taki weksel własny bank uruchamia, gdy przestajemy płacić raty. Bank weksel wypełnia, wstawiając kwotę zadłużenia i termin wykupu. Ten sposób zabezpieczania kredytu jest powszechny, ponieważ prawo nakazuje ściąganie długów wekslowych w przeciągu dwóch tygodni, oczywiście po zachowaniu określonych procedur, o których nie będę tu pisać.

Weksel, bardzo popularny przed II wojną światową, opisywany w literaturze związanej z tamtym okresem, dotyczył przeważnie sytuacji, gdy na podstawie weksla otrzymywało się gotówkę (pożyczkę).