W 2013 roku Europejski Bank Centralny rozpisał konkurs na rozwiązanie problemów finansowych Grecji. Temat był taki: Jak uwolnić Grecję od długu?

12-letni chłopiec przysłał odpowiedź na to pytanie: „Niech centralny bank Grecji wyemituje drachmy (dawna oficjalna waluta Grecji, zastąpiona przez euro). Niech obywatele za euro kupią drachmy, które staną się obowiązującą walutą. Zebrane przez bank euro spłacą dług Grecji.

Czyż to nie genialne?

Oczywiście można przyjąć, że obowiązującym pieniądzem w Grecji będą dwie waluty: euro i drachma. Drachma pełniłaby rolę pieniądza równoległego, niewymienialnego na euro. Po to, by obywatel zechciał pozbyć się euro, w momencie pierwotnej i jedynej oficjalnej wymiany, dla zachęty można zastosować przelicznik 1,2 drachmy za jedno euro.

Ten post to pierwszy krok do zrozumienia idei pieniądza równoległego. C.d.n.