Specjaliści z Fundacji „Jesteśmy Zmianą”, we współpracy ze specjalistami z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i niezależnymi ekspertami, przygotowali Ekonomiczny Akt Konstytucyjny, który jest głosem w dyskusji nad przyszłą, skodyfikowaną w Konstytucji RP architekturą monetarną regulującą funkcjonowanie naszego państwa.

Ekonomiczny Akt Konstytucyjny do pobrania: