Debata w Sejmie RP z udziałem przedstawicieli Fundacji „Jesteśmy Zmianą”

W dniu 5 grudnia 2016 roku w Sejmie RP odbyła się debata poświęcona „Projektowi implementacji waluty równoległej/lokalnej w jednostkach samorządowych na przykładzie Powiatu Otwockiego”.

Organizatorem konferencji był Prezydenta Miasta Otwocka Pan Zbigniew Szczepaniak, Radny Miasta Otwock Pan Marek Leśkiewicz, Warszawska Szkoła Wyższa w Otwocku, Fundacja „Jesteśmy Zmianą” oraz Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Współorganizatorem debaty była Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, reprezentowana podczas spotkania przez przewodniczącego Pana Andrzeja Maciejewskiego.

Poniżej zamieszczamy retransmisję tego wydarzenia: