Niniejsza strona będzie prezentować merytoryczne materiały dotyczące Projektu połączenia polskiej alternatywy. Koresponduje z nią nasza strona na Facebooku.  Zapraszam Cię, zapoznaj się z publikowanymi tu (i tam) treściami oraz – jeżeli Cię temat zaintryguje – napisz w komentarzu swoje uwagi, opinie i wrażenia. Będzie to dla nas z pewnością inspirujące źródło informacji, za co dziękujemy z góry.

CEL
Inicjatywa ukonstytuowania się społeczności osób oraz przedsięwzięć, które stawiają sobie za cel życie w zgodzie ze sobą, ze otaczającym nas środowiskiem, w zgodzie z wartościami odwołującymi się do Miłości, Współodczuwania i Poszanowania Matki Ziemi oraz wszystkich żyjących na niej istot.

DO CIEBIE
Adresatem projektu są z jednej strony uczestnicy alternatywnej społeczności w kraju (i za granicą), którzy chcą pokazać swoje osiągnięcia i podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, zaś z drugiej strony adresatem są wszyscy zainteresowani dostępem do produktów, usług, wiedzy i świadomości w wersji alternatywnej od tego, co proponuje rynek masowy.

SPOSÓB
Opisana powyżej społeczność istnieje… wokół nas. Inicjatywa jest propozycją ukonstytuowania się w oparciu o wspólna platformę internetową. Platforma ta może przyjąć formę wielkiego internetowego POLIS zrzeszającego tych, którzy mają swoje pozytywne dokonania w zakresie budowania tego, co intuicyjnie nazywamy Nowym Światem.

W zasadzie jedynym warunkiem formalnym (nie merytorycznym) dołączenia do społeczności jest zgoda na udostępnienie siebie i swojej wiedzy wszystkim zainteresowanym. I utożsamienie z systemem wartości, który w skrócie się odwołuje do czynienia dobra i nie czynienia krzywdy. Nikomu i Niczemu.