Jak zlikwidować „zatory płatnicze”? Wariant drugi

Zatory płatnicze i coraz liczniejsze bankructwa wskazują na istnienie jakiejś niesprecyzowanej wadliwości obecnego systemu gospodarczo-finansowego.

Jak zlikwidować „zatory płatnicze”?

Zatory płatnicze i coraz liczniejsze bankructwa wskazują na istnienie jakiejś niesprecyzowanej wadliwości obecnego systemu gospodarczo-finansowego. Lekarstwem na obie te bolączki byłyby zmiany w przepisach 2 ustaw: – w kodeksie cywilnym należałoby zmienić zapisy dotyczące własności rzeczy ruchomych; – w ustawie o rachunkowości należałoby zmienić zasady księgowe z memoriałowych na kasowe. […]

Obudź się, Rado Polityki Pieniężnej!

Gospodarka się dusi. A wystarczyłoby, aby Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o nowej emisji pieniądza. I aby trafił on nie do banków, tylko do najuboższych.

Środki płatnicze

Środki płatnicze to nie tylko pieniądz. To wszystko, co można – nie naruszając prawa – wykorzystywać w obrocie (transakcjach kupna-sprzedaży).

Weksle, czyli jak płacić nieistniejącymi pieniędzmi?

Bank działa na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe. Jego działalność podlega Krajowemu Nadzorowi Bankowemu. Założenie banku wymaga szeregu pozwoleń i koncesji. Dzieje się tak dlatego, że bank pożycza pieniądze, które tak na prawdę nie istnieją. Prawo zezwala bowiem na stosowanie w praktyce bankowej proporcji 1:9, co oznacza, że każda posiadana przez bank złotówka (pochodząca ze środków własnych, tj. kapitału zakładowego i depozytów klientów) pozwala na udzielenie kredytu w wysokości 9 złotych.