REFORMA VAT – PROPOZYCJA

Podatek VAT jest podatkiem neutralnym dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca jest jedynie płatnikiem tego podatku. Ciąży na nim także uciążliwy obowiązek biurokratyczny, odpowiada on także finansowo za wszelkie błędy dokumentacyjne. VAT jest podatkiem konsumenckim i powinien być rozliczany, pobierany oraz przekazywany do urzędów skarbowych tylko przez sprzedawcę finalnego tj. Detalistę w kwotach ściśle ukazywanych przez rejestry VAT [...]

Kto płaci VAT?

Państwo podwyższa VAT o 2%. Nikt nie protestuje. A przecież każdy z nas – konsumentów – będzie teraz płacił więcej za każdy towar i każdą usługę. Państwo podnosi podatek dochodowy o 1%. Wszyscy protestują, choć podwyżka dotyczy tylko zarabiających powyżej określonego limitu.

Czy istnieje jeszcze handel wymienny

Zycie społeczne nie może istnieć bez wzajemnej wymiany dóbr i usług. Ta część wzajemnej wymiany, w której nie uczestniczy pieniądz nazywa się „pomocą sąsiedzką” i wypływa z chęci pomagania innym, które tkwi w każdym człowieku. Obecny system wymiany dóbr zepchnął tę sferę działalności człowieka na margines. Zdelegalizował ją poprzez uznanie każdej nieskwantyfikowanej (niewycenionej) wymiany za działalność „szarej strefy”. Chęć uczestniczenia w życiu społecznym nazwał „obchodzeniem prawa w celu uniknięcia płacenia podatków”. Szlachetną pomoc sąsiedzką zamienił na dobroczynność – dobroczynność sformalizowaną, zbiurokratyzowaną i upokarzającą. […]

Szara strefa: podatek od pomocy

Czy wiesz, w którym progu podatkowym mieści się przyniesienie zakupów sąsiadce? Nie? To koniecznie przeczytaj!

Odpływ pieniądza. Kto nas strzyże?

Jeżeli nieustannie odczuwasz ssanie w portfelu i zastanawiasz się, gdzie i w jaki sposób trafiają Twoje pieniądze, to zajrzyj tu!

Nauka. Fałszywi prorocy ekonomii

Prawa ekonomii nie są prawami naturalnymi, lecz wynikają z umów społecznych często zawartych w normach obyczajowych i moralnych.