OM – uniwersalny obiektywny miernik pieniądza

Wartość pieniądza (poszczególnych walut narodowych) powinna być wyznaczana jego siłą nabywczą.

Pieniądz: jednostka miary wartości

Gdy kupujemy zasłony do okna, posługujemy się miarą, którą jest metr. Gdy kupujemy ziemniaki, posługujemy się miarą, którą jest gram (albo kilogram).

Pieniądz: środek oszczędzania

Całkowicie błędne w epoce obfitości hasło „oszczędnością i pracą ludzie się bogacą” jest głęboko zakorzenione w naszej podświadomości. Tymczasem dobrobyt tworzy tylko pieniądz, który krąży.

Pieniądz: pośrednik w wymianie

Współczesny pieniądz łączy w sobie kilka funkcji. W poniższym tekście poznamy pierwszą z nich: transakcyjną.

Po co Fenicjanie wymyślili pieniądz?

Celem Fenicjan było ułatwienie przepływu towarów i usług od tych, u których danego towaru jest zbyt dużo do tych, u których go brakuje – czyli od wytwórców do potrzebujących.