Inicjatywy gospodarcze w indyjskiej koncepcji rozwoju

Według najstarszych ruchów duchowych świata, w tym Hinduizmu i licznych jego odmian, za nasze szczęście odpowiadamy jedynie my sami osobiście, a w zasadzie decyduje o nim nasza własna świadomość, składnik wielopoziomowej konstrukcji człowieka.

Zawłaszczanie dorobku intelektualnego ogranicza postęp ludzkości

Dowód historyczny

By | 06-27-2014|BLOG, PRZYJACIELE - BLOG|0 Comments

Korporacja – bezgłowy potwór

Gospodarka polska, kiedyś socjalistyczna, dzięki polityce neoliberalnej dość szybko osiągnęła stadium kapitalizmu korporacyjnego. Wszystkie ważniejsze dziedziny, głównie w sferze handlu, przejęły ponadnarodowe korporacje. Korporacja to osoba prawna, której udziałowcami są inne osoby prawne, najczęściej zagraniczne. Udziałowcy korporacji to przeważnie także korporacje. Korporacje, których udziałowcami są inne osoby prawne lub wielkie Fundusze. Bywają także korporacje, których jedynymi udziałowcami są Fundusze ponadnarodowe. W celu wyjaśnienia idei korporacji posłużę się przykładem. Osoby fizyczne będące udziałowcami wielkich przedsiębiorstw lub posiadające akcje firm wypłacających dywidendy mogą osiągać rocznie ogromne zyski z tych tytułów. Wyznając zasadę, że pieniądz powinien pracować, szukają możliwości rozmnożenia swoich zasobów. W tym celu powołują Fundusze, wpłacają na konto takiego Funduszu wolne środki i powierzają zarządzanie tymi zasobami profesjonalistom. Do zarządów większości Funduszy wchodzą osoby zatrudnione przez największe światowe banki. Bywa też, że zarząd powierza się bezpośrednio określonemu bankowi. Udziałowcy takiego Funduszu mają prawo odwoływać i powoływać osoby zarządzające. […]

Grasz o staż

Konkurs „Grasz o staż” jest przedstawiany jako szansa dla studentów. Szansa, na którą oczywiście studenci muszą sobie zapracować. A efekt ich wysiłków pożre korporacja.

Dywidenda: plotki w akcji

Wygrałeś w totka lub zaoszczędziłeś 100 000 złotych. Chciałbyś je spożytkować tak, aby dały ci trwałe źródło utrzymania. Zakładasz spółkę, kupujesz akcje – weź pod uwagę nie tylko branżę i kondycję przedsiębiorstwa, ale także zwykłe plotki.

By | 04-20-2012|Bez kategorii|0 Comments

Iluzja konkurencyjności

Spółka A produkuje meble, spółka B także produkuje meble i stanowi dla spółki A niewygodną konkurencję na rynku. Zarząd spółki A proponuje udziałowcom spółki B wykupienie ich udziałów za bardzo atrakcyjną cenę. Wystarczy, by posiadacze 51% udziałów w spółce B ulegli pokusie, a spółka A przejmie kontrolę nad spółką B (ma bowiem pakiet kontrolny udziałów). Dzięki temu posunięciu spółka A ma prawo wyznaczyć zarząd i kierunki rozwoju w spółce B. Z całą pewnością to zrobi. Rozwiązań niewygodnego problemu konkurencji jest kilka, oto one: – doprowadzić do upadłości spółkę B; – uchwalić dopłaty do kapitału tak wysokie, że pozostali udziałowcy nie będą w stanie im sprostać i będą zmuszeni sprzedać swoje udziały oczywiście spółce A i to nawet niezbyt drogo; – połączyć spółki w jedną (fuzja); – utrzymać dwie odrębne nibykonkurencyjne firmy. […]