Straszak inflacji

Czy w polskich warunkach ekonomicznych mogą pojawić się warunki do galopującej inflacji? Inflację uważa się za galopującą, jeśli jej przyrost przekracza 6%. Inflacja pojawia się wtedy, gdy ceny rosną z powodu niedostatecznej podaży, czyli z powodu niedostatecznej ilości towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży. Jeśli zapotrzebowanie na dane dobro, poparte posiadaniem odpowiednich środków pieniężnych (potencjał [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Czy dodruk pieniądza powoduje inflację?

Prezydent pewnego afrykańskiego kraju zwrócił uwagę na fakt, że kraj ten posiada spore nadwyżki towarowe, które się marnują. Równocześnie zauważył, że znaczna część populacji żyje poniżej minimum socjalnego. Zadał sobie pytanie: dlaczego te nadwyżki nie trafiają do potrzebujących? Znalazł prostą odpowiedź: trzeba tym ludziom dać pieniądze. Postanowił je więc dodrukować. Czy jest to decyzja racjonalna? [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Stopa procentowa NBP

Wydaje się bardzo interesujące powiązanie stopy procentowej NBP z oprocentowaniem kredytów. Stopa procentowa jest instrumentem stosowanym przez NBP dla utrzymania celu inflacyjnego. Narodowy Bank uważa, że jego celem jest przeciwdziałanie psuciu pieniądza, tzn. przeciwdziałanie drastycznemu spadkowi siły nabywczej złotego. Siłę nabywczą złotego mierzy się nie tylko wartością tzw. koszyka, ale także wartością złotego na rynkach [...]

By | 04-11-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Dlaczego nie będzie hiperinflacji?

Od kilku lat światowa finansjera usiłuje doprowadzić świat do hiperinflacji. Służą temu celowi: – niepohamowana emisja pieniądza – dolara USA i euro; – polityka FED-u obniżająca oprocentowanie pożyczek dla banków prawie do zera (co powinno skutkować wzrostem udzielanych kredytów, a więc zwiększeniem ilości pieniądza na rynku); – polityka CBE zakazująca umarzania obligacji rządów stojących na krawędzi bankructwa; – podejmowanie decyzji mających sprowokować run na banki (jak to miało miejsce na Cyprze); – i wiele innych. […]

Konsensus Waszyngtoński

Konsensus Waszyngtoński to dokument określający obowiązujące zasady polityki gospodarczej Polski. Zdaniem neoliberałów stanowi on jedynie słuszną drogę rozwoju gospodarczego.

Hiperinflacja

Dlaczego 16 bilionów dolarów amerykańskich z nowej emisji nie spowodowało hiperinflacji?

By | 10-25-2012|Bez kategorii|0 Comments

Zmiana statusu NBP

W naszej Konstytucji zapisano niezależność banku centralnego (NBP) od rządu. Niezależność ta miała chronić nasz walutę przed „psuciem” jej przez nieodpowiedzialnych polityków. Przez „psucie” rozumieć należy spadek realnej siły nabywczej złotówki, czyli inflację. Zatem NBP ma czuwać, aby inflacja (wzrost cen) w Polsce nie przekroczyła planowanego progu. Na ogół uważa się, że inflacja do 6% rocznie jest inflacją pełzającą i nie zagraża rozwojowi gospodarczemu kraju. Wyższa inflacja powoduje utratę zaufania konsumentów do waluty. Skutki braku zaufania do waluty, tj. niechęci do jej przyjmowania, mogą być dla gospodarki bardzo niebezpieczne. Czy NBP pełni w sposób właściwy swoją rolę? Rada Polityki Pieniężnej w sowich decyzjach kieruje się przebrzmiałymi, neoliberalnymi zasadami. Cel inflacyjny stawia na pierwszym miejscu swoich działań – stosując techniki i mechanizmy właściwe dla poprzednich wieków. […]

Propozycja zmiany statusu NBP

Polska Konstytucja gwarantuje NBP niezależność od władzy wykonawczej, czyli od premiera i Rady Ministrów. Z jakim skutkiem? Co by się wydarzyło, gdyby tę niezależność znieść?

Straszak inflacji

Szaleje inflacja: wartość pieniędzy spada, bo jest ich na rynku za dużo. Aby naprawić zepsuty mechanizm, trzeba ograniczyć ich ilość. Ale czy na pewno o to chodzi?

Szkodliwość zasady swobodnego przepływu kapitału

Kiedyś chcieliśmy wymienialności złotówki. Teraz możemy za nią kupić wszelkie waluty świata, ale pojawił się nowy problem: ceny, którą można manipulować.