Po co nam dochód gwarantowany?

Ekonomiści i futurolodzy przewidują, że do roku 2030 w krajach rozwiniętych roboty w dużej mierze zastąpią żywych ludzi. W tej sytuacji postulują, aby robotom wypłacać wynagrodzenie i pobierać od nich podatki. Pomysł wydaje mi się o tyle niedorzeczny, że przecież już istnieje i nie trzeba go postulować. Cena za buty, płacona rzemieślnikowi, prawie w całości [...]

By | 04-24-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Budżet państwa a budżet domowy

Największym nadużyciem mediów i tzw. ekspertów ekonomicznych jest porównywanie budżetu państwa do budżetu domowego. Tymczasem są to kategorie całkowicie nieporównywalne. Różnią się w trzech aspektach: Państwo, dzięki instytucji, jaką jest NBP, ma konstytucyjne prawo do emisji pieniądza. To znaczy: państwo tworzy pieniądz (produkuje, drukuje). Gospodarstwo domowe takich możliwości nie ma, a gdyby we własnym zakresie [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Straszak inflacji

Czy w polskich warunkach ekonomicznych mogą pojawić się warunki do galopującej inflacji? Inflację uważa się za galopującą, jeśli jej przyrost przekracza 6%. Inflacja pojawia się wtedy, gdy ceny rosną z powodu niedostatecznej podaży, czyli z powodu niedostatecznej ilości towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży. Jeśli zapotrzebowanie na dane dobro, poparte posiadaniem odpowiednich środków pieniężnych (potencjał [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Czy dodruk pieniądza powoduje inflację?

Prezydent pewnego afrykańskiego kraju zwrócił uwagę na fakt, że kraj ten posiada spore nadwyżki towarowe, które się marnują. Równocześnie zauważył, że znaczna część populacji żyje poniżej minimum socjalnego. Zadał sobie pytanie: dlaczego te nadwyżki nie trafiają do potrzebujących? Znalazł prostą odpowiedź: trzeba tym ludziom dać pieniądze. Postanowił je więc dodrukować. Czy jest to decyzja racjonalna? [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Niedobór pieniądza

Oto metafora w formie historyjki, którą opowiedział mi jeden z Nawigatorów Jutra. Jedzie tramwaj. W środku jest 30 miejsc i 6-ciu pasażerów. Równocześnie, obok tramwaju, biegnie 20 osób, podążając w tym samym kierunku. Dlaczego nie jadą tramwajem? Bo nie mają biletów. Co by się stało, gdyby państwo, jako właściciel tych tramwajów, wydrukowało bilety i dało [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

XI Festiwal „Nowego Obywatela”

Kto spędza ten weekend w Krakowie, niech koniecznie odwiedzi XI Festiwal "Nowego Obywatela". Po trzyletniej przerwie 19 maja (piątek) startuje XI edycja festiwalu. GDZIE? Kraków, Spółdzielnia "Ogniwo" KIEDY? 19-21 maja 2017 r. W piątek (19.05) odbędzie się dyskusja o powszechnym dochodzie gwarantowanym, w której udział wezmą: dr Adam Ostolski (Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski), Maciej Szlinder [...]

By | 05-19-2017|WYDARZENIA|0 Comments

Skąd wziąć pieniądze na wypłatę powszechnego dochodu gwarantowanego?

Idea powszechnego dochodu gwarantowanego, powstała w Niemczech, różni się od teorii kredytu społecznego Douglasa źródłem finansowania środków powszechnie wypłacanych. Idea powszechnego dochodu gwarantowanego zyskuje obecnie na popularności. Polega ona na realizowaniu przez państwo stałych, periodycznych wypłat wszystkim członkom społeczności. Bez wyjątku. Od noworodka po starca. Powszechność tych wypłat oraz jednakowa ich wysokość skutecznie zapobiega korupcji. Wypłaty nie zależą bowiem od decyzji urzędnika. Są zagwarantowane prawem. Źródłem wypłat jest dodatkowa emisja pieniądza narodowego. Emisja ta wyrównuje lukę pomiędzy wartością oferowanych do sprzedaży dóbr a ilością pieniądza będącego w obiegu. Żyjemy w erze stałego, planowego niedoboru pieniądza. Polityka niedoboru pieniądza jest narzędziem służącym tworzeniu pieniądza dłużnego. Mówiąc po prostu: jeśli brak mi pieniędzy, zaciągam kredyt. W miejsce pieniądza realnego na rynku pojawia się pieniądz dłużny, dzięki któremu nabywamy towary, na które na rynku brakuje pieniądza realnego. Idąc do sklepu widzimy pełne półki towarów, które, choć pożądane, nie znajdują nabywcy. Obrazek ten dowodzi „luki nabywczej” i oznacza, że towar nie znajduje pokrycia w pieniądzu. Tę lukę nabywczą uzupełniamy kredytem. Co by się stało, gdyby zamiast kredytów na rynek trafiał nowo wyemitowany pieniądz? Czy zaobserwowalibyśmy inflację? Nie, jeśli właściwie zostałaby oszacowana luka nabywcza. […]

Likwidacja ZUS-u

To, że ZUS nie jest skarbonką, z której dostaniemy w przyszłości emerytury, to żadna nowina. Ale nie wszyscy wiedzą, że nasze składki trafiają w tryby czegoś, co działa na zasadzie piramidy finansowej.

Gwarantowany dochód powszechny

W literaturze przedmiotu oprócz dywidendy społecznej Clifforda H. Douglasa spotyka się pojęcie dochodu gwarantowanego. Obie propozycje w swojej wymowie społecznej są takie same. Oznaczają one prawo każdego człowieka, od noworodka do starca, do udziału w dochodzie narodowym.