Jak uwolnić się od długu?

Niejednokrotnie mówiłam i pisałam o tym, iż toczy się postępowanie egzekucyjne w stosunku do 8 milionów Polaków. Aktualnie wszczętych jest 12 milionów postępowań komorniczych. Różnica między tymi liczbami oznacza, że wielu naszych współobywateli ściganych jest z kilku tytułów. Czy można uwolnić się od tej zmory? Zachęcam do zapoznania się z przepisami dotyczącymi upadłości konsumenckiej. Warunkiem [...]

By | 10-23-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Nowa kara dla przedsiębiorców

Nawiązując do mojego poprzedniego postu dotyczącego aktywizacji osób pozostających poza rynkiem pracy, warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie tych spraw. Minister Ziobro zaproponował, aby każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na czarno lub który płaci część wynagrodzenia na czarno, był karany w następujący sposób: Ujawnienie faktu zatrudniania na czarno zmuszałoby pracodawcę do uzupełnienia podatków i składek [...]

By | 07-23-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Rola NBP

NBP jest centralnym bankiem Polski, którego zadania określa z jednej strony Konstytucja, z drugiej strony – ustawa o Narodowym Banku Polskim. Głównym zadaniem banku centralnego jest czuwanie, by nikt nie psuł polskiej waluty. Psucie waluty to dopuszczenie do inflacji, szczególnie do inflacji galopującej. Inflacja oznacza spadek realnej wartości pieniądza, tzn. siły nabywczej pieniądza. Mówiąc językiem [...]

By | 04-16-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Szara strefa

Obecny premier postuluje zwiększenie ubankowienia, tzn. dąży do zmniejszenia ilości gotówki w obiegu. Tymczasem ilość gotówki w obiegu stale rośnie. Ten wzrost świadczy o powiększaniu się szarej strefy. W związku z tym nasi decydenci ubolewają nad utratą podatków. Dlaczego szara strefa rośnie? Odpowiedź jest prosta: 12 mln otwartych komorniczych postępowań egzekucyjnych oraz 2,5 mln niewypłacalnych [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Luka nabywcza

Statystyki w Polsce wskazują, że mniej więcej połowa PKB, czyli ok. 1 biliona zł, to zakupy konsumpcyjne dokonywane przez gospodarstwa domowe. Równocześnie możemy obserwować, na podstawie PIT-ów, roczne dochody tychże gospodarstw. Oczywiście pamiętamy, że PIT-y obejmują nie tylko wynagrodzenia za prace, ale także dochody przedsiębiorców oraz dochody z innych źródeł, np. z najmów, giełdy itp. [...]

By | 04-11-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Wielu z nas boryka się dziś ze spłatą zawyżonych rat kredytów we frankach szwajcarskich. Wysokość naszych dzisiejszych zobowiązań wobec banków znacznie przewyższa te, jakich spodziewaliśmy się kilka lat temu, zaciągając kredyty. Spowodował to dramatyczny wzrost kursu franka. Na wiele lat zostaliśmy niewolnikami finansowymi. Winą za taki stan rzeczy obarcza się nas, „naiwnych” kredytobiorców, którzy nie [...]

By | 06-06-2014|Bez kategorii|0 Comments

Fundacja „Jesteśmy Zmianą” wspiera działania na rzecz osób spłacających kredyty frankowe, poszkodowanych przez zmiany kursu walutowego.

Wielu z nas boryka się dziś ze spłatą zawyżonych rat kredytów we frankach szwajcarskich. Wysokość naszych dzisiejszych zobowiązań wobec banków znacznie przewyższa te, jakich spodziewaliśmy się kilka lat temu, zaciągając kredyty. Spowodował to dramatyczny wzrost kursu franka. Na wiele lat zostaliśmy niewolnikami finansowymi. Nasza wolność osobista stała się aktywem zagranicznych banków działających w Polsce. Winą [...]

By | 10-23-2013|WYDARZENIA|7 komentarzy

Jak spłacić dług publiczny?

Recepta na dług wewnętrzny jest prosta: Narodowy Bank Polski powinien wyemitować (elektronicznie) złotówki w kwocie całkowicie pokrywającej wysokość tego zadłużenia.

Weksel, czyli o spłacaniu długu długiem

Jeżeli nie masz pieniędzy na spłacenie weksla, możesz oczywiście wystawić nowy, ale ryzykujesz, że nie dasz rady spłacić wciąż rosnącego długu. W tę samą pułapkę wpada państwo.

Wskaźniki ekonomiczne

Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? I dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle? Przeciętny obywatel nie jest w stanie ocenić ani treści ekonomicznej licznych wskaźników, ani ich rzetelności.