WIBOR

W ramach długoterminowych umów kredytowych płacimy odsetki, których wysokość zależy od WIBOR-u. WIBOR to jednak coś, co wiąże się bezpośrednio z pożyczką, a nie z kredytem. Pożyczka od kredytu różni się tym, że pożyczając sobie pieniądze, banki przekazują sobie realne pieniądze (waluty), a nie pieniądze wykreowane z niczego.

Pieniądz plastikowy

Upowszechnienie pieniądza plastikowego, czyli pieniądza będącego zapisem komputerowym zaspakaja określone potrzeby społeczne. Zapewnia bowiem dostępność tych środków. Zabezpiecza je przed kradzieżą. Ogranicza także koszt druku zużywających się banknotów, lub wybijanie monet. Równocześnie rozwinięty system bankowy zapewnia minimalizację zabiegów związanych z obrotem pieniężnym. […]

Bank municypalny (miejski)

Zasady tworzenia banków, wynikające z obowiązującego w Polsce prawa bankowego, nie przewidują i nie regulują powstawania i działania banków, których właścicielem byłoby miasto. W tej sytuacji dla utworzenia banku municypalnego trzeba wykorzystać formę spółki akcyjnej, której jednym z trzech udziałowców będzie miasto jako osoba prawna. Minimalna liczba udziałowców, tj. trzech, jest wymagana dla podpisania aktu założycielskiego banku. Przepisy nie regulują procentowego udziału założycieli w kapitale banku. Kapitał założycielski banku działającego na prawie polskim wynosi 5 mln euro. Prawo bankowe  określa sposobu pokrycia kapitału. Kapitał nie może być pokryty pieniądzem dłużnym. Celem działalności banku municypalnego byłoby wykorzystanie go dla pobierania podatków i finansowania działalności komunalnej i samorządowej miasta. Bank mógłby także obsługiwać miejskie przedsiębiorstwa komunalne.  […]

Chłopiec do bicia

Kto ponosi winę za obecny kryzys finansowy? To pytanie postawiono już setki razy. Była mowa o zachłanności bankierów, o braku dyscypliny finansowej zwykłych ludzi i o wadach monetaryzmu… Czy rzeczywiście ktoś za tym stoi, czy jednak zło tkwi w systemie?

By | 06-13-2012|Bez kategorii|0 Comments

Pieniądz plastikowy i barter

Banknoty i monety odchodzą do lamusa. Jeżeli w przyszłości będziemy rozliczać się za pomocą cyfrowych zapisów kwot na kontach, rząd będzie mógł stale zaopatrywać nas w pieniądze w miarę naszych potrzeb.

Pieniądz skarpetkowy

Pieniądze, które wycofujemy z obiegu i odkładamy na czarną godzinę nie pomagają ani nam, ani gospodarce. Gdyby wszystkie pieniądze stale krążyły, nie mielibyśmy potrzeby zapożyczać się ani rujnować spłatą odsetek.

Światowe zadłużenie

Czy jest jakiś sposób na dług, którego nie można spłacić? Wydaje się, że według rządów państw tym sposobem jest po prostu… większy dług.

Gospodarka zrównoważona, czyli samowystarczalna

Czy można wyważyć wpływy i wydatki, tak by nie powstawał deficyt? To bardzo trudne. Ale można z pewnością zaradzić deficytowi, tak by nie powstawał dług.

Odsetek – pasożyt na organizmie gospodarczym

Dlaczego gdy prowadzę wypożyczalnię samochodów, mogę bez szkody dla gospodarki brać opłatę za wynajem, a gdy daję pożyczki pieniężne, nie mogę ściągać odsetek?

Emisja. Z NBP do portfela

Jak to się dzieje, że pieniądze wygenerowane w NBP trafiają do gospodarki? Prosto z „mennicy” jadą... No właśnie. Gdzie?