Zapraszamy na szkolenie – JAK ODDŁUŻYĆ MIASTO I GMINĘ?

Rozwiązaniem problemów gospodarczych miast i gmin jest stworzenie banków własnych, a następnie finansowanie przez nie samorządów! Tworzenie takich banków w polskich warunkach prawnych jest całkowicie realne!

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznają Państwo aspekty banków miejskich oraz zasady ich tworzenia!

Profesjonalni wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem przekażą informacje dotyczące funkcjonowania banków miejskich (inaczej nazywanymi: publicznymi, samorządowymi oraz municypalnymi). Ukażą pozytywne aspekty płynące z własnego finansowania miast i gmin.

Uwaga! Banki takie mogą być tworzone indywidualnie przez miasta i gminy lub też przez związki miast i gmin.

Adresaci: Pracownicy urzędów samorządu terytorialnego

Cel szkolenia: Uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu banków municypalnych

Program:

  • Bank jako kreator pieniądza dłużnego
  • Bank municypalny, a prawo samorządowe
  • Banki miejskie jako banki publiczne i ich miejsce w gospodarce światowej
  • Znaczenie banków komunalnych w systemie bankowym
  • Rachunek korzyści płynący z utworzenia i prowadzenia własnego banku przez samorząd
  • Prawne uwarunkowania tworzenia banków miejskich
  • Banki miejskie w Polsce międzywojennej

Termin: 19 maja 2015r.

Miejsce: Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa

Zgłoszenia i rezerwacja miejsc: szkolenia@jestesmyzmiana.pl; do dnia 12.05.2015r; decyduje kolejność zgłoszeń

Cena: 600zł + VAT od osoby. Dla instytucji kierujących na szkolenie więcej niż jedną osobę oferujemy zniżki: 10% dla drugiej osoby, 20% dla trzeciej.

Dodatkowe informacje: Pod nr telefonu 22 752 92 68 w. 214

Gwarantujemy bezpłatne materiały szkoleniowe dla uczestników!

Zapraszamy serdecznie! Ilość miejsc ograniczona!

Patronat:

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

Portal „Głos Ulicy”