Szara strefa to nielegalna działalność gospodarcza, czyli czerpanie dochodów i zysków z działań znajdujących się poza kontrolą fiskalna państwa, takich jak:

1.    Zatrudnianie kogoś na czarno lub za stawkę minimalną, gdy resztę wynagrodzenia przekazujemy mu „pod stołem”.
2.    Sprzedaż detaliczna przeprowadzona poza kasą fiskalną, a więc nierejestrowana.
3.    Wszelka nieudokumentowana sprzedaż, także pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zmniejszająca przychody lub fikcyjnie zwiększająca koszty.
4.    Prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej, np. nieoficjalne udzielanie korepetycji itp.

Polskie prawo podatkowe zdołało wycenić wszystko. Podatek należy płacić od wszelkich czynności i pieniędzy przekazanych innym. Wyjątkiem są tu tylko członkowie rodziny prowadzący wspólne gospodarstwo domowe. Wszystko wokół nas otrzymało cenę i zostało przeznaczone na sprzedaż. Taki jest wymóg prawa.

Przykład: sąsiedzi w odruchu serca odbudowali dom pogorzelcowi. Organy finansowe mogą tę pomoc wycenić i domagać się uiszczenia podatku (wycena pracy podniesie PKB, a podatki poprawią budżet). Odbudowę domu uznają za jeden z następujących przypadków:

1.    Pogorzelec wykorzystał środki z dochodów nieujawnionych i nieopodatkowanych (ukrył dochody, z których odbudował dom). Na podstawie decyzji urzędu skarbowego musi zapłacić podatek – 75% wartości robót określonych według cen rynkowych.
2.    Pogorzelec otrzymał darowiznę od sąsiadów. Podatek – 12% od darowizny (lub 20%, jeśli darowizną tłumaczył zarzut z punktu 1).
3.    Pogorzelec otrzymał świadczenie nieodpłatne. Świadczenie zostaje wycenione według cen rynkowych. Podatek – według skali, to jest 18%, a następnie – 32%.
4.    Dodatkowo podatek muszą zapłacić sąsiedzi, ponieważ nie ma dowodu na to, że pracowali za darmo. Podatek według skali od dochodów oszacowanych przez fiskus.

Wszystkie te przypadki należą do szarej strefy. Szara strefa to działania obejmujące sprzedaż towarów i usług, o której nie wie statystyka państwa. Szacuje się, że w Polsce PKB byłoby wyższe o 10–20%, gdyby wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu były legalizowane.

Pomoc sąsiadów dla pogorzelca to także szara strefa. O ile wzrosłoby PKB, gdyby urząd skarbowy ją wycenił?

Bezkarnie (to jest bez obowiązku zapłacenia podatku) możesz umyć okna tylko u siebie. Więc nigdy nie pomagaj chorej sąsiadce.