STUDIUM „NAWIGATORZY JUTRA”

ORGANIZATOR:

Fundacja „Jesteśmy Zmianą”

LOKALIZACJA:

 • Warszawska Szkoła Zarządzania- Szkoła Wyższa
  Siedmiogrodzka 3A,
  00-001 Warszawa
 • wyjazd do ośrodka wypoczynkowego poza Warszawę

TRYB NAUCZANIA:

4 dwudniowe zjazdy raz w miesiącu w okresie wrzesień – grudzień

TERMINY ZJAZDÓW:

19-20 września (wt., śr.)
17-18 października (wt., śr.)
14-15 listopada (wt., śr.)
7-9 grudnia (wyjazd do ośrodka wypoczynkowego)

TRYB KSZTAŁCENIA:

wykłady i konwersatoria (50 h)

OPŁATA ZA STUDIUM:

1500 zł (w cenę wliczona jest zaliczka oraz zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku wypoczynkowym podczas ostatniego zjazdu)

UWAGA!
Przy zgłoszeniu wymagana jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł. Po wpłacie zaliczki reszta opłat wynosi 1000 zł.

DANE DO WPŁATY:

FUNDACJA „JESTEŚMY ZMIANĄ”
Zielonki, ul. Piaskowa 6
05-082 Stare Babice

nr konta: 94 80150004 0036 7712 2030 0001

Tytuł przelewu:
Studium Nawigatorzy Jutra/Zaliczka (wpłata zaliczki 500 zł)
Studium Nawigatorzy Jutra/Opłata (wpłata całej kwoty za studium)

TEMATYKA STUDIUM:

 • rozwój osobisty i edukacja człowieka w oparciu o zagubione w naszej cywilizacji wartości etyczne – powrót do edukacji poprzez świadomość serca (świadomość istnienia KOSMOSU),
 • nowe zasady aktywności człowieka na Ziemi – ekonomia i gospodarka przyszłości.

CELE:

 • pozbywanie się stereotypów i nawyków myślowych,
 • krytyczna ocena rzeczywistości i poszukiwanie rozwiązań,
 • zrozumienie potrzeby przeprowadzenia istotnych zmian w swoim życiu,
 • obrazowanie swojej rzeczywistości w oparciu o własną świadomość.

ZGŁOSZENIE:

Zgłoszenia prosimy kierować na:
📧 e-mail: kontakt@jestesmyzmiana.pl  📞 tel.: (22) 752-92-68

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska
 • miejsca zamieszkania
 • kontaktu mailowego i/lub telefonicznego.

Minimalna liczba uczestników studium – 12 osób
Uczestnikiem studium „Nawigatorzy Jutra” może być każda osoba pełnoletnia.

PROGRAM WYKŁADÓW

Wykładowca: Izabela Litwin (10h wykładów)

 • gospodarka obfitości,
 • dezaktualizacja praw ekonomicznych w nauczaniu akademickim,
 • dyskusja na temat zmian ustroju gospodarczego i finansowego.

Wykładowca: Andrzej Bazgier (10h wykładów)

 • umysł programowalny – hardware,
 • jak nas programują – software,
 • natura programów,
 • jak możemy się sami programować i re-programować.

Wykładowca: Krzysztof Lewandowski (10h wykładów)

 • kreacja pieniądza,
 • pieniądz lokalny,
 • dochód podstawowy,
 • transformacja systemu pieniądza.

Wykładowca: Tadeusz Mroziński (10h wykładów)

 • pojęcie „kultura słowiańska” w oparciu o symbolikę stosowaną w dobie obecnej,
 • gwiazdozbiory i ich rola w systemie filozoficzno-religijnym Słowian,
 • krótki zarys mechaniki nieba,
 • piśmiennictwo słowiańskie.

Wykładowca: Tomasz Kukułowicz (10h wykładów)

 • obecna rzeczywistość a wartości duchowe – pierwsze kroki ku świadomej kreacji swojego życia,
 • siedem głównych praw kreacji naszej rzeczywistości na Ziemi.

Szczegółowych informacji udzielamy drogą mailową oraz telefoniczną:

📧 e-mail:kontakt@jestesmyzmiana.pl
📞 tel.: (22) 752-92-68