STUDIUM „NAWIGATORZY JUTRA” 2018 r.

 

UWAGA! Rozpoczynamy nabór na nową edycję studium. Zajęcia rozpoczną się 7 kwietnia 2018 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na: kontakt@jestesmyzmiana.pl lub pod nr tel. (22) 752 92 68


ORGANIZATOR:

Fundacja „Jesteśmy Zmianą”

TRYB NAUCZANIA:

Zjazdy weekendowe oraz wyjazd integracyjny kończący studium.

TERMINY ZJAZDÓW:

7-8 kwietnia (sob., niedz.) 4 bloki po 3 h
21-22 kwietnia (sob., niedz.) 4 bloki po 3h
12-13 maja (sob., niedz.) 4 bloki po 3h26-27 maja (sob., niedz.) 4 bloki po 3 h
15-17 czerwca (pt. – niedz.) wyjazd do ośrodka wypoczynkowego pod Warszawą

 

MIEJSCE: 

Warszawa (dokładną lokalizację podamy wkrótce)

TRYB KSZTAŁCENIA:

wykłady i konwersatoria (70 h)

OPŁATA ZA STUDIUM:

1500 zł (w cenę wliczona jest zaliczka oraz zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku wypoczynkowym podczas ostatniego zjazdu)

UWAGA!
Przy zgłoszeniu wymagana jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł. Po wpłacie zaliczki reszta opłat wynosi 1000 zł. 

DANE DO WPŁATY:

FUNDACJA „JESTEŚMY ZMIANĄ”
Zielonki, ul. Piaskowa 6
05-082 Stare Babice

nr konta: 94 80150004 0036 7712 2030 0001

Tytuł przelewu: Studium Nawigatorzy Jutra/Zaliczka (wpłata zaliczki 500 zł)
Studium Nawigatorzy Jutra/Opłata (wpłata całej kwoty za studium)


TEMATYKA STUDIUM:

 • Rozwój osobisty i edukacja mentalna w oparciu o zagubione w naszej cywilizacji odwieczne prawa i wartości etyczne.
 • Powrót do osobistej edukacji poprzez świadomość serca i umysłu.
 • Pozytywna kreacja własnego życia.
 • Świadoma aktywność człowieka na Ziemi.
 • Czas nowej gospodarki – ekonomii obfitości.

 

CELE:

 • Usuwanie starych, negatywnych programów mentalnych.
 • Krytyczna ocena rzeczywistości i poszukiwanie rozwiązań.
 • Kreowanie nowych, pozytywnych programów mentalnych.
 • Zrozumienie potrzeby przeprowadzenia istotnych zmian w swoim życiu.
 • Kreacja własnej rzeczywistości w oparciu o indywidualnie odkrytą świadomość.

 

ZGŁOSZENIE:

Zgłoszenia prosimy kierować na:
📧 e-mail: kontakt@jestesmyzmiana.pl
📞 tel.: (22) 752-92-68

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska
 • miejsca zamieszkania
 • kontaktu mailowego i telefonicznego.
 • motywacji do uczestnictwa w Studium Nawigatorzy Jutra

Minimalna liczba uczestników studium – 30 osób
Uczestnikiem studium „Nawigatorzy Jutra” może być każda osoba pełnoletnia.


PROGRAM WYKŁADÓW

 

 1. Wykładowca: Andrzej Bazgier 

Temat: Programowanie umysłów.

 • Programowanie naszych umysłów.
 • Natura starych programów mentalnych.
 • Świadome przeprogramowywanie własnego umysłu.
 • Życie poza matrixem.

 

2. Wykładowca: Krzysztof Lewandowski 

Temat: Funkcje pieniądza w gospodarce.

 • Obecnie obowiązująca kreacja pieniądza i jego funkcje.
 • Pieniądz lokalny – jego cechy oraz funkcje.
 • Dochód podstawowy. Podstawy nowej ekonomii.
 • Transformacja systemu pieniądza. Czas na kreatywną formę środka wymiany produktów i usług w gospodarce.

 

3. Wykładowca: Izabela Litwin

Temat: Współczesna i przyszła architektura finansowa i monetarna.

 • Gospodarka obfitości.
 • Dezaktualizacja obecnych praw ekonomicznych w nauczaniu akademickim.
 • Rozważania na temat zmian ustroju gospodarczego i finansowego.

 

4. Wykładowca: Tadeusz Mroziński 

Temat: Głagolica. Wpływ Świadomości Nieba na rozwój Ziemi i jej cywilizacji.

 • „Kultura Słowiańska” – prawda i fałsz na tle oficjalnej historii i programów edukacyjnych.
 • Gwiazdozbiory Głębokiego Nieba – ich rola w systemie filozoficzno-religijnym Słowian.
 • Konstrukcje gwiezdne Nieba Głębokiego a kreacja cywilizacji na Ziemi.
 • Piśmiennictwo słowiańskie.

 

5. Wykładowca: Tomasz Kukułowicz

Temat: Świadoma kreacja życia w naszej cywilizacji.

 • Budzenie własnej świadomości duchowej poprzez serce.
 • Zagubione wartości duchowe i etyczne w obecnej rzeczywistości.
 • Pierwsze kroki ku świadomej kreacji swojego życia.
 • Główne mentalne prawa kreacji osobistej rzeczywistości na Ziemi.

 

6. Wykładowca: Waldemar Witkowski

Temat: Sztuka bycia sobą – wielowymiarowe aspekty konstrukcji człowieka.

 • Duchowa ewolucja człowieka i Wszechświata.
 • Matrix jako powszechne uśpienie.
 • Przebudzenie świadomości Wyższego Ja.
 • Makrokosmos i mikrokosmos.
 • Inteligencja serca.

 

7. Wykładowca: Przemysław Kukułowicz

Temat: Joga, szamanizm – drogi do fizycznego i mentalnego uzdrowienia.

 • Medycyna Amazonii i życie poza cywilizacją.
 • Joga jako ścieżka samorozwoju.
 • Naturalne metody uzdrawiania ciała i ducha.

 

Zapraszamy do zapisów:

📧 e-mail: kontakt@jestesmyzmiana.pl
📞 tel.: (22) 752-92-68