STUDIUM „NAWIGATORZY JUTRA” 

 

UWAGA! Studium zostało tymczasowo zawieszone. O jego ponownym uruchomieniu poinformujemy na naszej stronie.


ORGANIZATOR:

Fundacja „Jesteśmy Zmianą”

TEMATYKA STUDIUM:

 • Rozwój osobisty i edukacja mentalna w oparciu o zagubione w naszej cywilizacji odwieczne prawa i wartości etyczne.
 • Powrót do osobistej edukacji poprzez świadomość serca i umysłu.
 • Pozytywna kreacja własnego życia.
 • Świadoma aktywność człowieka na Ziemi.
 • Czas nowej gospodarki – ekonomii obfitości.

 

CELE:

 • Usuwanie starych, negatywnych programów mentalnych.
 • Krytyczna ocena rzeczywistości i poszukiwanie rozwiązań.
 • Kreowanie nowych, pozytywnych programów mentalnych.
 • Zrozumienie potrzeby przeprowadzenia istotnych zmian w swoim życiu.
 • Kreacja własnej rzeczywistości w oparciu o indywidualnie odkrytą świadomość.

 

NASI WYKŁADOWCY:

Izabela Litwin – z wykształcenia – ekonomistka, z zawodu – wieloletni doradca podatkowy. Działa z ramienia Fundacji „Jesteśmy Zmianą”, popularyzując wiedzę ekonomiczną. Jest autorką książek i licznych artykułów. Na zajęciach opowie o obecnym systemie społeczno-gospodarczym oraz możliwościach jego zmiany. Swoim słuchaczom zaprezentuje nowe rozwiązania w zakresie architektury finansowej i monetarnej.


Tomasz Kukułowicz – założyciel i Prezes Fundacji „Jesteśmy Zmianą”. Po zmianie systemu w Polsce, tworzy swoje firmy w kraju i za granicą. Rozpoczął też pracę nad własnym duchowym rozwojem. Pomysłodawca studium „Nawigatorzy Jutra”, którego misją jest budzenie ludzkiej świadomości w obszarze duchowym i społeczno – gospodarczym. W ramach wykładów opowie o świadomej i pozytywnej kreacji własnego życia, w oparciu o główne prawa mentalne oraz wartości duchowe i etyczne.


Krzysztof Lewandowski – z wykształcenia inżynier, z zawodu ekonomista, redaktor, tłumacz. Jest autorem licznych artykułów o tematyce ekonomicznej i ekologicznej. W ramach studium Nawigatorzy Jutra opowie o systemie monetarnym i kierunkach jego możliwych reform, o walutach lokalnych, dochodzie podstawowym i bankach komunalnych oraz o kryptowalutach i sieciach produkcyjno-dystrybucyjnych.


Andrzej Bazgier – dziennikarz amator badający i opisujący rzeczywistość społeczną i polityczną od podszewki; uparty obrońca praw zwierząt i wegetarianin; ostrożny obserwator skutków rozwoju technologicznego, szczególnie sztucznej inteligencji; domorosły, ale filozof. Swoje zajęcia prowadzi w formie konwersatorium, zaś ich nicią przewodnią jest unikatowa zdolność naszego umysłu do poddawania się programowaniu, ale i jego zdolność do rebelii – umiejętności samodzielnego przeprogramowania siebie.


Tadeusz Mroziński – pasjonat piśmiennictwa, historii, geografii, religii, astronomii i etnografii Słowiańszczyzny. Swoją wiedzą dzieli się podczas wystąpień w telewizji internetowej i organizowanych przez siebie warsztatów. Na zajęciach opowie o astronomii widzianej oczami dziecka Słowian, słowiańskich alfabetach i systemach liczbowych oraz rozwoju piśmiennictwa słowiańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.


Waldemar Witkowski  – absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, obecnie pracownik samorządowy. Popularyzuje wiedzę o człowieku w kontekście zadawanych od wieków pytań: „kim jestem?”, „skąd pochodzę?”, „dokąd zmierzam?”. Jest autorem książek i licznych artykułów. Słuchaczom zaprezentuje spojrzenie na człowieka jako wielowymiarową istotę – twórcę swojej własnej rzeczywistości.


Przemysław Kukułowicz – absolwent studiów organizacji i zarządzania biznesem. Za cel życia postawił sobie poszukiwanie najgłębszych wartości i prawd o człowieku. Droga duchowego rozwoju zaprowadziła go m.in. do Amazonii, gdzie poznał tajniki świata duchów, potężnych energii i uzdrawiających roślin. Swoimi doświadczeniami podzieli się w ramach studium Nawigatorzy Jutra, podczas którego wprowadzi słuchaczy w tematykę szamanizmu, medycyny naturalnej i jogi.


PROGRAM WYKŁADÓW

 

 1. Wykładowca: Andrzej Bazgier 

Temat: Programowanie umysłów.

 • Programowanie naszych umysłów.
 • Natura starych programów mentalnych.
 • Świadome przeprogramowywanie własnego umysłu.
 • Życie poza matrixem.

 

2. Wykładowca: Krzysztof Lewandowski 

Temat: Funkcje pieniądza w gospodarce.

 • Obecnie obowiązująca kreacja pieniądza i jego funkcje.
 • Pieniądz lokalny – jego cechy oraz funkcje.
 • Dochód podstawowy. Podstawy nowej ekonomii.
 • Transformacja systemu pieniądza. Czas na kreatywną formę środka wymiany produktów i usług w gospodarce.

 

3. Wykładowca: Izabela Litwin

Temat: Współczesna i przyszła architektura finansowa i monetarna.

 • Gospodarka obfitości.
 • Dezaktualizacja obecnych praw ekonomicznych w nauczaniu akademickim.
 • Rozważania na temat zmian ustroju gospodarczego i finansowego.

 

4. Wykładowca: Tadeusz Mroziński 

Temat: Głagolica. Wpływ Świadomości Nieba na rozwój Ziemi i jej cywilizacji.

 • „Kultura Słowiańska” – prawda i fałsz na tle oficjalnej historii i programów edukacyjnych.
 • Gwiazdozbiory Głębokiego Nieba – ich rola w systemie filozoficzno-religijnym Słowian.
 • Konstrukcje gwiezdne Nieba Głębokiego a kreacja cywilizacji na Ziemi.
 • Piśmiennictwo słowiańskie.

 

5. Wykładowca: Tomasz Kukułowicz

Temat: Świadoma kreacja życia w naszej cywilizacji.

 • Budzenie własnej świadomości duchowej poprzez serce.
 • Zagubione wartości duchowe i etyczne w obecnej rzeczywistości.
 • Pierwsze kroki ku świadomej kreacji swojego życia.
 • Główne mentalne prawa kreacji osobistej rzeczywistości na Ziemi.

 

6. Wykładowca: Waldemar Witkowski

Temat: Sztuka bycia sobą – wielowymiarowe aspekty konstrukcji człowieka.

 • Duchowa ewolucja człowieka i Wszechświata.
 • Matrix jako powszechne uśpienie.
 • Przebudzenie świadomości Wyższego Ja.
 • Makrokosmos i mikrokosmos.
 • Inteligencja serca.

 

7. Wykładowca: Przemysław Kukułowicz

Temat: Joga, szamanizm – drogi do fizycznego i mentalnego uzdrowienia.

 • Medycyna Amazonii i życie poza cywilizacją.
 • Joga jako ścieżka samorozwoju.
 • Naturalne metody uzdrawiania ciała i ducha.

 

Zapraszamy do zapisów:

📧 e-mail: kontakt@jestesmyzmiana.pl
📞 tel.: (22) 752-92-68


Tak było w poprzednich edycjach studium Nawigatorzy Jutra:

Spotkanie integracyjne Nawigatorów Jutra

 

Udział Nawigatorów Jutra w XIII Zlocie Wolnych Ludzi „Harmonia Kosmosu 2015”

 

Przykładowe ćwiczenia w ramach studium – Gra Kryzys