Dla głębszego wyjaśnienia pojęcia senioratu, proponuję zapoznanie się z poniższym filmikiem. Zastanówcie się, kto zrealizował seniorat związany ze stworzeniem owych 5 tys. szylingów. Zapewne domyśliliście się, iż seniorat zrealizowała pierwsza osoba, która otrzymała tę kwotę, czyli właściciel kopalni. Właściciel kopalni bezpłatnie otrzymał aktywa (majątek) w postaci pieniądza o wartości 5 tys. szylingów.

Z tego filmiku wynika jeszcze jeden wniosek. Zanim jednak do niego przejdę, wyobraźmy sobie inną sytuację:
Kilka osób o różnych zawodach i umiejętnościach pragnie wykonywać pracę, którą lubi i do której jest przygotowany. Są to na przykład: krawiec, szewc, prawnik, lekarz, rolnik. Każdy z nich jest gotów do pracy. Już wiemy, że aby wymiana pomiędzy tymi osobami ruszyła, potrzebny jest pośrednik. Czyli najpierw każda z tych osób, kilka wybranych osób lub jedna osoba powinna otrzymać pieniądz, innymi słowy: powinna zrealizować seniorat. Emitent pieniądza, przekazując określoną pulę, pozwala beneficjentowi na realizację senioratu.

Zdaniem Nawigatorów, pieniądz jest rozrusznikiem gospodarki i pośrednikiem wymiany dóbr. To pieniądz pozwala na społeczny podział pracy, tzn. na specjalizacje.

Komu przypadnie zysk (seniorat) w przypadku pieniądza dłużnego, wykreowanego przez bank?