Приглашаем до совместной работы всех, кому близка деятельность нашего Фонда!

Fundacja „Jesteśmy Zmianą”
Zielonki, ul. Piaskowa 6
05-082 Stare Babice
www.jestesmyzmiana.pl
e-mail: kontakt@jestesmyzmiana.pl
telefon: 22 752 92 68 wew. 214

Numer KRS: 0000448194

Президент Фонда:  Tomasz Kukułowicz
Совет Фонда:     Izabela Litwin, Szczęsny Górski, Krzysztof Lachowski