Dnia 31 maja 2015 roku ruszyła akcja Ratuj Swoje Pieniądze, która ma na celu skłonienie wielu Polaków do przeniesienia własnych depozytów do bezpiecznych banków spółdzielczych. Zagraniczne banki komercyjne, które obecnie w głównej mierze przechowują często dorobek życia wielu Polaków, w naszym przekonaniu, ani nie są bezpieczne, ani wiarygodne.

Mamy uzasadnione obawy, że depozyty naszego społeczeństwa mogą zostać przejęte przez zagranicznych właścicieli banków, którzy wkrótce ogłoszą niewypłacalność oraz upadłość.

Skutkiem akcji ma być repolonizacja banków oraz uniezależnienie się od zagranicznych podmiotów finansowych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://ratujswojepieniadze.pl/