Prezydent Trump ogłosił cła na towary importowane. Zatem rozpoczął prowadzenie polityki popularnej w XIX wieku – tzn. polityki protekcjonizmu gospodarczego.

Czy polityka Trumpa jest słuszna?

Moim zdaniem, tak, ponieważ USA są krajem, który w krótkim czasie może stać się samowystarczalny. Jeśli prezydent Trump zdoła ściągnąć z powrotem do USA przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe, uczyni swój kraj samowystarczalnym, a więc niezależnym od globalnej gospodarki.

Czy podobną politykę może prowadzić Polska? Czego brakuje nam do samowystarczalności?

Potencjalnie niczego. Mamy wszelkie zasoby naturalne. Trzeba jedynie odbudować (podobnie jak w USA) zlikwidowane zakłady produkcyjne, odbudować rolnictwo i poprzez wprowadzenie metody podziemnego zgazowania węgla uniezależnić się energetycznie. Moim zdaniem, jesteśmy krajem, który stać na samowystarczalność. Będąc gospodarką samowystarczalną z nadwyżkami przeznaczonymi na eksport, możemy pomyśleć także o suwerennym pieniądzu.