Stan obecny

Stan obecny nie wymaga komentarza. Służby specjalne służą grupie trzymającej władzę. Nie służą obywatelom. Są narzędziem szantażu, inwigilacji, prowokacji i bezprawia. Koszty ich utrzymania są trzymane w tak głębokiej tajemnicy, że służby posiadają własne wewnętrze urzędy skarbowe.

Program zmian

Likwidacja służb.

Stan pożądany

Tańsze państwo, brak państwowej ochrony dla koterii i grup nacisku.