Stan obecny

Jedną z najbardziej dochodowych branż usługowych są ubezpieczenia. Skomplikowany matematycznie sposób obliczania ryzyka ubezpieczeniowego zapewnia ubezpieczycielom kolosalne zyski. Podstawą wyliczania składek ubezpieczeniowych na życie są obliczenia arktuariuszy. Arktuariusze określają średnią długość dalszego życia dla określonych grup wiekowych. Wystarczy nieco podnieść wyliczone przez nich prawdopodobieństwo zgonu i uwzględnić inflację (stały spadek wartości nabywczej pieniądza), by branża dawała ogromne profity, skutecznie drenując nasze kieszenie.

Wpływ inflacji na wysokość odszkodowania może zobrazować poniższa historyjka: kiedy urodziła się moja córka, modne było tzw. „ubezpieczenie posagowe”. Ubezpieczyciel zapewniał, że jeśli co miesiąc będę opłacać składkę w wysokości 100 zł, w momencie osiągnięcia pełnoletności mojej córce zostanie jednorazowo wypłacony posag lub otrzyma 500-złotowe miesięczne wypłaty, pozwalające np. na sfinansowanie studiów. Z bólem serca przez lata płaciłam składki. Kiedy córka osiągnęła pełnoletność, PZU wypłacił jej kwotę, która wystarczyła na kupienie radia. Agent ubezpieczeniowy, który skłonił mnie do zawarcia umowy, opowiedział mi też historyjkę o solidności PZU. Jeden z jego opornych klientów okazał mu dokument ubezpieczeniowy sprzed II wojny światowej opiewający na 1000 przedwojennych złotych. Agent doprowadził do wypłaty ubezpieczenia: za 10 przedwojennych pensji ubezpieczony otrzymał połowę bieżącej.

 

Program zmian

Likwidacja korporacji ubezpieczeniowych i powołanie instytucji ubezpieczeń wzajemnych.

Ubezpieczenia wzajemne polegają na zrzeszaniu się osób, którym może grozić podobne ryzyko utraty mienia. Powiedzmy, że posiadacze koni z tej samej miejscowości tworzą fundusz. Każda ze stu osób wpłaca rocznie np. 100 zł. W przypadku gdy ubezpieczonemu padnie koń, wypłaca się odszkodowanie o wartości tego konia. Fundusz nie jest dochodowy. Jeśli środków w funduszu jest dostatecznie dużo, składkę można zmniejszyć, zawiesić lub częściowo zwrócić. W przypadku pomoru koni fundusz może zaciągnąć pożyczkę, którą spłaci z następnych składek. Podobnie może być z posiadaczami samochodów. Jeśli zrzeszają się małe grupy osób, które lepiej się znają, zmniejsza się lub znika ryzyko nadużyć. A tworzenie instytucji non-profit nie drenuje naszych kieszeni.

 

Stan pożądany

Rozwój społecznych instytucji ubezpieczeń wzajemnych o różnym profilu będzie niwelować ewentualne przyszłe straty i zlikwiduje ubezpieczeniowe molochy korporacyjne.