Stan obecny

Składki pracowników i pracodawców przeznaczane teoretycznie na zabezpieczenie emerytalno-rentowe są w rzeczywistości ukrytą formą podatku od wynagrodzeń. Odprowadzanie tych kwot nie gwarantuje bowiem niczego. Ustawy emerytalne mogą być i są zmieniane. Nikt nie ukrywa, że bieżące składki trafiające do ZUS-u (po odprowadzeniu kwot przypadających na OFE) są przeznaczane na wypłaty bieżących emerytur. Nie są więc akumulowane (oszczędzane) na naszych kontach, tylko zgodnie z zasadą solidarności pokoleń – przeznaczane na emerytury naszych dziadków. Równocześnie składki odprowadzane przez ZUS do OFE także niczego nam nie gwarantują. OFE są naprawdę światową strukturą piramidową, a liczenie na wypłaty z tych funduszy należy uznać za iluzję. Obowiązek odprowadzania składek do OFE jest niekonstytucyjny, gdyż zmusza obywatela do podejmowania ryzyka finansowego, na które nigdy nie wyraziłby zgody, gdyby był go świadom.

 

Program zmian

Wprowadzenie powszechnego dochodu gwarantowanego, nieobciążonego podatkami i wolnego od zajęć komorniczych, zlikwiduje konieczność oszczędzania na stare lata, choć oczywiście nie naruszy prawa do tego oszczędzania. Sposób akumulacji nadwyżek finansowych zależeć będzie jedynie od decyzji zainteresowanego. Może będzie nabywał nieruchomości, może metale szlachetne, a może wybierze inne dostępne formy oszczędzania.

 

Stan pożądany

Niższe koszty pracy, likwidacja biurokracji, przejrzystość zasad.