Stan obecny 

Osoba prawna jest to firma lub instytucja posiadająca wszelkie atrybuty osoby fizycznej, lecz działająca właściwie poza ryzykiem gospodarczym. Posiada ona bowiem zdolność upadłościową (może bankrutować). Ta konstrukcja prawna zdejmuje z osoby prawnej odpowiedzialność, a co za tym idzie zapewnia jej całkowitą bezkarność. Teoretycznie za błędy osoby prawnej odpowiada zarząd, w skład którego wchodzą osoby fizyczne. Jednakże ta odpowiedzialność, przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności w działaniu, jest także iluzoryczna.

Osoba prawna może być udziałowcem, wspólnikiem innej osoby prawnej. Łańcuszek powiązań właścicielskich jest niekiedy tak skomplikowany, że nawet wytrawny analityk nie jest w stanie określić, kto naprawdę, jako osoba fizyczna, jest właścicielem firmy. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje gdy udziały (akcje) są przedmiotem obrotu na giełdzie lub gdy udziałowcem jest fundusz.

W obecnej sytuacji prawnej na porządku dziennym są wszelkie przekręty i nadużycia finansowe; często są także z góry zaplanowane i absolutnie bezkarne. Anonimowość osób prawnych powoduje zanik konkurencyjności i realnie monopolizuje rynek. Może się bowiem okazać, że 6 działających na rynku rzekomo konkurencyjnych spółek jest naprawdę w rękach tych samych właścicieli.

Zmiany

W celu przywrócenia konkurencyjności przedsiębiorstw należy znieść anonimowość podmiotów gospodarczych. Aby to zrobić, wystarczy wprowadzić zmiany w Kodeksie spółek handlowych, zakazujące tworzenia spółek prawa handlowego z udziałem innych osób prawnych. Wówczas tylko osoby fizyczne mogłyby być udziałowcami w firmach działających na podstawie KSH, czyli w spółkach akcyjnych, z o.o., jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych.

Stan pożądany

Utrzymanie podmiotów gospodarczych działających w formie spółek prawa handlowego przy zachowaniu pełnej jawności i przejrzystości powiązań właścicielskich.

Przywróceniekonkurencyjności.