Fundacja „Jesteśmy Zmianą”, przy wsparciu Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych oraz niezależnych ekspertów, stworzyła proponowany program dla radnych w wyborach samorządowych 2018 r.

Projekt „Synergicznej Triady” opiera się na trzech głównych filarach:

1. Banki komunalne

2. Pieniądz lokalny

3. Program „Samorząd +”

 

Program „Synergiczna Triada” dostępny jest tutaj.