Prof. dr hab. Artur Śliwiński – Wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Autor publikacji
z analizy koniunktury gospodarczej, w tym książki „Życie wśród łupieżców. Historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski” (wyd. Placet, 2004), z zakresu  zarządzania nieruchomościami, w tym  książki  „Zarządzanie nieruchomościami” (wyd. Placet, 2000),  z zarządzania procesami, w tym książki „Facility Management” (wyd. H. Beck 2006), autor „Ekonomii sieci. Jak globalne sieci opętały świat” (wyd. Iota Unum, 2015).

Wykład: „Systemowe problemy z kreacją pieniądza i zadłużenia”

Ben Dyson (Wielka Brytania) – Współautor „Modernising Money: why monetary system is broken, and how it can be fixed”, założyciel i szef działu badań w stowarzyszeniu „Positive Money”. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Londynie. Propagator reformy systemu monetarnego na świecie.

Wykład: „Czy zmiana pieniądza doprowadzi do zmiany świata?”

Dr Alexander Ivanovich Notin (Rosja) – Dr nauk historycznych, arabista. Ukończył Moskiewski Instytut: MGIMO MID w 1975 roku. Pracował jako dziennikarz, brał udział w misjach dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie, posiada dużą wiedzę z zakresu bankowości.

Wykład: „Etyczne i religijne kierunki poszukiwań nowego modelu cywilizacji i jej gospodarki w Rosji”

Krzysztof Lewandowski (Polska) –  tłumacz, wydawca, redaktor, przetłumaczył m.in. raport pt. „Reforma Monetarna. Lepszy system monetarny dla Islandii”. Uczestnik alternatywnego ruchu monetarnego

Wykład: „Mapa drogowa waluty samorządowej i banku komunalnego”

Karoly Lorant (Węgry) – Jest absolwentem Politechniki w Budapeszcie oraz Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych Karola Marxa. Nadzorował grupy badawcze zajmujące się między innymi wzrostem gospodarczym, polityką przemysłową i handlem zagranicznym. Pracował w Węgierskim Ministerstwie Gospodarki Narodowej oraz był ekspertem w Parlamencie Europejskim. Jest znanym ekspertem do spraw międzynarodowych afer finansowych. Zajmował stanowisko researchera w Grupie Rozwoju Alternatywnej Polityki w Waszyngtonie. Przez 20 lat do ubiegłego roku, pracował w Euromemorandum Group. W wielu krach występował jako prelegent oraz jest autorem wielu publikacji o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej. Aktualnie pracuje w Instytucie Studiów Historii Zmian Systemowych. Jest również aktywnym dziennikarzem.

Wykład „Sposób na bardziej sprawiedliwe finansowanie w Unii Europejskiej”

Dr Szilvia Szego (Węgry) – Jest profesorem finansów na Uniwersytecie w Szeged na Węgrzech. Była ekspertem finansowym w Narodowym Banku Węgier w dziale zagranicznych relacji monetarnych. Głównym zainteresowaniem Pani Szego, są procesy finansowe i dochodowe krajowych gospodarstw domowych.

Wykład: „Czarno-Biała historia kreacji pieniądza i finansjeryzacji. Jak przywrócić autonomię w zakresie finansów”?

Dr Jurgen De Wispelaere (Belgia) – jest byłym terapeutą specjalizującym się w akupunkturze, który przekształcił się w teoretyka i naukowca politycznego. Jest Visiting Research Fellow na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia), gdzie powołał zespół badawczy przygotowujący krajowy eksperyment wprowadzający dochód podstawowy w Finlandii. Wcześniej pracował na uniwersytetach w Montrealu, Barcelonie, Dublinie i Londynie. Jego główne zainteresowania naukowe to analiza polityczna dochodu podstawowego, która była tematem jego pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Tampere. Jurgen De Wispelaere napisał wiele publikacji na temat dochodu podstawowego w czołowych międzynarodowych czasopismach. Jest założycielem i współwydawcą czasopism: „Basic Income Studies” oraz ” Basic Income: An Anthology of Contemporary Research”. Jurgen De Wispelaere jest członkiem zarządu BICN/RCRG i był współorganizatorem BIEN Kongresu w Montrealu. Jest wielkim fanem death metalu i uważa to podstawowy dochód zapewni potrzebne wsparcie dla podziemnej sceny muzycznej.

Wykład: „Dochód podstawowy na liście celów do realizacji: fakty, regulacje i polityka”

Prof. Ryszard Szarfenberg (Polska) – Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Polityki Społecznej. Kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej.

Wykład: „Dochód podstawowy w kontekście rozwoju i reform kapitalizmu opiekuńczego”

Ville-Veikko Pulkka – researcher w KELA – fińskim odpowiedniku polskiego ZUS-u. Jest członkiem grupy badawczej przygotowującej wprowadzenie dochodu podstawowego w Finlandii. Równolegle kończy pracę doktorską na Uniwersytecie w Helsinkach.

Wykład: „Dochód podstawowy dla Finlandii”

Maciej Szlinder (Polska) – Filozof, socjolog, ekonomista, tłumacz; koordynator Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, w którym przygotowuje pracę doktorską na temat BDP, redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”.

Wykład: „Dochód podstawowy jako narzędzie transformacji systemowej”

Izabela Litwin (Polska)  – Z wykształcenia ekonomistka, edukatorka i popularyzatorka wiedzy ekonomicznej, autorka licznych artykułów oraz książek z dziedziny nowej ekonomii.

Wykład: „W stronę gospodarki obfitości”

EOS_9181