Pieniądz plastikowy (karty płatnicze) skutecznie wypiera pieniądz papierowy (banknoty). Cywilizacja trzeciej fali, która opiera się na wiedzy i informacji, będzie się posługiwać tylko pieniądzem plastikowym. Oznacza to, że wszelkie operacje finansowe będą widoczne tylko na kontach bankowych. Nikt nie będzie trzymał oszczędności w skarpecie. Każdy obywatel, przedsiębiorstwo czy instytucja (np. szkoła) będzie miał swoje konto w Krajowym Rejestrze Depozytów (KRD to coś w rodzaju obecnych banków). NBP, czyli emitent (wydawca) pieniędzy także będzie miał konto. Emitent, który dawniej drukował pieniądze, teraz tworzy je jako informację, jako zapis bitowy w komputerze.

Jak wygląda konto w KRD? Ma dwie pozycje: przychody i wydatki. Dokładnie tak, jak obecny wyciąg bankowy. W chwili, gdy sprzedawca znajdzie kupca na swój towar, usługę czy pracę, na jego koncie w KRD pojawi się „pieniądz”. Tak samo będzie, jeżeli konto zostanie zasilone darowizną, subwencją, dotacją, zapomogą itp. Równolegle z przychodem na koncie sprzedającego lub obdarowanego pojawi się kwota wydana na koncie nabywcy, darczyńcy itp. Pieniądz zostanie utworzony równocześnie z dostawą (sprzedażą) dobra. Inne przychody nie będą powodować utworzenia pieniędzy, a jedynie „przesuwanie” kwot (np. z konta darczyńcy na konto obdarowanego). Pieniądz obiegowy, którym posługujemy się wszyscy w codziennych transakcjach, będzie pochodził „znikąd”.

Spójrzmy na przykład takiej transakcji:

(1) A sprzedaje B towar za 1000 zł,
(2) B sprzedaje C inny towar za 1000 zł,
(3) C sprzedaje A usługę za 1000 zł.

Takie rozliczenia są obecnie stosowane w wymianie barterowej (tzn. towar za towar). Nie używa się w niej pieniędzy występujących w obecnej formie, a jedynie zapis elektroniczny w programach księgowych.

W przyszłości, wprowadzając powszechne rozliczenia barterowe oraz zapisy przychodów i wydatków na kontach obywateli w KRD przy użyciu plastikowych kart i czytników, rząd uzyska możliwość stałego zaopatrywania nas w pieniądz w miarę naszych potrzeb. Nadmierne oszczędności będą równoważone emisją nowego, elektronicznego pieniądza.