Parlament Europejski przegłosował tzw. dyrektywę hipoteczną dotyczącą udzielania kredytów hipotecznych na nieruchomości mieszkaniowe, biurowe oraz grunty.

Na jej wprowadzenie banki europejskie mają czas do 2015 roku. Celem adaptacji przepisów jest ochrona klientów banków jeszcze na etapie poprzedzającym podpisanie umowy. Dyrektywa nakłada na instytucje kredytujące rygorystyczne przepisy na temat precyzyjnego informowania klientów o szczegółach oferty jeszcze przez zawarciem umowy.

Jakie obowiązki zostaną nałożone na banki?

Dyrektywa hipoteczna wprowadza kilka nowych, istotnych zmian. Najważniejsze z nich można opisać w kliku punktach zestawionych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

1. Arkusz informacyjny

Każdy bank w Europie zostanie zobowiązany do informowania konsumenta w sposób, który jest dla niego zrozumiały i dopasowany do jego wiedzy. Informację o kredycie klient otrzyma na specjalnym arkuszu informacyjnym. Dokument ma być identyczny w całej Unii i obowiązywać we wszystkich bankach. Celem wydania takiego druku jest informowanie klienta o długotrwałych konsekwencjach zaciągnięcia kredytu.

2. Zasada siedmiu dni

Klienci będą mogli zrezygnować z zaciągnięcia zobowiązania. Będą na to mieli siedem dni od momentu podpisania umowy kredytowej.

3. Przewalutowanie kredytu i wcześniejsza spłata

Dyrektywa daje konsumentom możliwość przewalutowania kredytu oraz jego wcześniejszej spłaty w dowolnym momencie. Jest to o tyle istotne, że do tej pory wiele banków nakładało na klientów opłaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Przepis zniesie opłaty karne i da możliwość żądania rekompensaty przez klienta w zamian za szybszy zwrot należnej sumy.

4. Spłata salda kredytu

Jeżeli kredytobiorca będzie miał opóźnienie w spłacie kredytu, to wówczas nieruchomość będzie musiała zostać sprzedana za możliwie najwyższą cenę. Uzyskanie gotówki zostanie przeznaczona na spłatę salda kredytu.

5. Doradca pod kontrolą

Dyrektywa nakłada ponadto obowiązek rejestrowania doradców finansowych i przyznawanie im specjalnych uprawnień. Kompetencje nabyte w jednym kraju dadzą możliwość wykonywania zawodu również w innych krajach państw członkowskich. Warunkiem będzie jednak ciągłe dokształcanie doradców i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

6. Wycena nieruchomości

Wszystkie państwa UE muszą opracować standardy służące określaniu wartości nieruchomości. Ustanowione standardy będę obowiązywały wszystkich klientów, a na rzeczoznawców nakładają szereg obowiązków dotyczących kształcenia i systematycznego poszerzania wiedzy. Priorytetem jest w tym wypadku przygotowywanie możliwie najbardziej obiektywnej oceny, która nie byłaby krzywdząca dla żadnej ze stron.

Dostęp do aktu prawnego pod linkiem: