System niewolenia ludzi i narodów stosowany przez światową finansjerę jest całkiem prosty.

Oto kolejne etapy:

 1. Służby specjalne finansują opozycję, która żąda otwarcia na Zachód.
 2. Następuje otwarcie, które oznacza przyjęcie zasady „swobodnego przepływu kapitałów”. W praktyce zasada ogranicza się do swobody przepływów kapitałów pieniężnych.
 3. Na dziewiczy teren płynie strumień towarów, a wraz z nim napływa pieniądz w formie łatwego dostępu do kredytu.
 4. W pierwszym rzędzie kredytuje się rząd – na zakup „marchewki” dla ludzi.
 5. W drugiej kolejności udziela się kredytów firmom. Rośnie ich produkcja, rośnie zatrudnienie i płace, wzrasta poczucie dobrostanu ludności.
 6. W tej fazie następuje boom kredytów konsumenckich.
 7. Wszyscy (rząd, firmy, ludzie) są już zadłużeni. Odsetki od kredytów płyną szeroką strugą do portfeli finansjery.
 8. Zadłużona ludność zaczyna ograniczać wydatki. Środki na bieżącą konsumpcję maleją, bo trzeba spłacać kredyty.
 9. Spada spożycie, spada produkcja krajowa skutecznie wypierana przez tańszą produkcję importową.
 10. Następuje drenaż rynku finansowego. Pieniądz płynie za granicę (odsetki, import, dywidendy). Pieniądza w kraju jest coraz mniej.
 11. Środki z Zachodu płyną nadal. Tym razem na wykup bankrutujących przedsiębiorstw.
 12. W ręce ponadnarodowych korporacji przechodzą banki, firmy ubezpieczeniowe i handel detaliczny.
 13. Zyski korporacji poprzez zamianę walut krajowych na dewizy wyczerpują rezerwy dewizowe Banku Centralnego.
 14. Dla uzupełnienia rezerwy dewizowej rząd wyprzedaje resztę majątku narodowego (np. w Polsce sprzedano majątek narodowy za 150 mld złotych, a roczne dochody korporacji przekazywane za granicę wynoszą około 100 mld rocznie).
 15. Sytuacja końcowa:

– gospodarka oparta na imporcie,
– wysokość zadłużenia ludności, przedsiębiorstw i państwa powoduje powszechną utratę zdolności kredytowej,
– rynek nie zasilany kredytami i osuszany z pieniądza przez wypływ za granicę kurczy się.

POWSZECHNY BRAK PIENIĄDZA W OBROCIE PRZYNOSI BEZROBOCIE, ROZWARSTWIENIE MAJĄTKOWE SPOŁECZEŃSTWA, ZUBOŻENIE LUDNOŚCI, WYPRZEDAŻ MAJĄTKU NA RZECZ BANKÓW.

Poczucie braku stabilizacji ekonomicznej, strach przed komornikiem wywołuje depresję, lęk przed przyszłością i wyzwala najgorsze cechy ludzkie: pazerność, bezwzględność i egoizm.

GOSPODARKI ROZWINIĘTE za pomocą systemów finansowych niszczą i niewolą GOSPODARKI SŁABSZE.

Obrazek po „reformach”:

 • Banki i ubezpieczyciele, handel detaliczny są własnością korporacji.
 • Miejsca pracy ograniczone w znacznym stopniu do pracy na rzecz korporacji.
 • Przemysł krajowy zlikwidowany poprzez bankructwa i wrogie przejęcia. Powszechne zadłużenie i niebotyczne dochody korporacji doprowadzają do korumpowania decydentów gospodarczych na niespotykaną skalę. Krajowe rolnictwo obumiera z powodu importu taniej żywności.
 • Rząd, by spłacić długi wyprzedaje ostatki mienia narodowego, np. lasy państwowe. Waluta narodowa, rzekomo wymienialna, jest wymienialna tylko w jedną stronę (spróbuj w USA wymienić złotówki na dolary).
 • Następuje całkowita utrata suwerenności waluty narodowej.
 • SKLEPY PEŁNE IMPORTOWANYCH TOWARÓW.
 • LUDNOŚĆ BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA.

A za kilka lat język angielski stanie się językiem urzędowym.

Izabela Litwin