Jeżeli wydaje Ci się, że wielkie fundusze czy korporacyjne monopole i kartele nic nie maja do Twoich pieniędzy, to jesteś w błędzie. Za ich poczynania na rynkach finansowych i w gospodarkach poszczególnych państw płacisz właśnie Ty. Jak?

  • Spada siła nabywcza pieniądza jako takiego poprzez rozwodnienie jego wartości kredytami z powietrza.
  • Rosną ceny surowców w wyniku manipulacji (np. ropa).
  • Podnoszone są ceny towarów na skutek działań monopolistycznych korporacji.
  • Na dodatek państwo doi Cię podatkami, nie tylko na super luksusowe rządowe limuzyny, realizację niezbędnych przedsięwzięć, ale przede wszystkim na spłatę kredytów, które rząd zaciąga w komercyjnych bankach pod zastaw Twojej pensji.
To nie jest koszmarny sen, to rzeczywistość, która Cię otacza. Poznaj tych, którzy chcą od Ciebie najwięcej:

Wielkie fundusze: używają głównie inżynierii finansowej. Spekulują na czym się da. Na walutach (wahaniach kursowych), na towarach (giełdy towarowe), na papierach wartościowych pieniężnych (obligacje, bony skarbowe), na akcjach (giełdy akcji), na przekształceniach własnościowych (fuzjach), na bankructwach (wykup za bezcen aktywów), na tworzeniu firm holdingowych i wreszcie na obrocie pochodnymi papierami wartościowymi (największy przekręt).

Banki: używają głównie prawa bankowego. Stosują system odsetkowy od pożyczek, system odsetkowy od kredytów, handel walutami, zarządzają wielkimi funduszami. Stosują metody indywidualne i strzyżenie zbiorowe poprzez udzielanie kredytów – rządom i instytucjom rządowym (np. ZUS-owi w Polsce).

Monopole i kartele: działając pod nazwą korporacje używają głównie zmowy cenowej. Uzyskują dominującą pozycję na rynku poprzez przejmowanie (wykup) spółek konkurencyjnych bądź poprzez nabywanie w tych spółkach udziałów większościowych – dyktują wtedy ceny towarów, realizując ogromne zyski. Korporacje działają anonimowo. Na ogół nie znamy osób fizycznych będących właścicielami/udziałowcami tych korporacji. Korporacje wchodzą w skład grup kapitałowych. Powiązania pomiędzy tymi firmami wielokrotnie się zazębiają, jak w poniższym schemacie przedstawiającym japońską grupę kapitałową DKB.

Poprzez łańcuch pośredników kupujących i sprzedających kontrakty kształtuje ceny wiodących surowców i produktów. Ten system od 2000 roku potrafił wywindować cenę ropy pięciokrotnie choć jej zużycie wzrosło tylko o 10%.

System fiskalny: używa głównie słowa „demokracja” dla tworzenia obciążeń finansowych obywateli.
W polskim systemie słowo „demokracja” oznacza wybór partii rządzącej bądź koalicji partii rządzących. Partia rządząca ustanawia prawo na podstawie głosowań, w których obowiązuje dyscyplina partyjna. Zatem naprawdę parlament głosuje wg nakazów premiera. Rozbudowany system fiskalny potrafi zawrzeć w cenie towaru nawet siedem-dziesięcioprocentową (70%)
daninę publiczną. A oto niektóre podatki i opłaty w Polsce: VAT, akcyza, podatki: lokalny, dochodowy, od gier, od czynności cywilno-prawnych, rolny, leśny,
od kopalin, gruntowy, od nieruchomości, od spadku i darowizn, opłata produktowa,
opłata od spalin, opłaty skarbowe, opłaty sądowe itp., składki ZUS, składki obowiązkowych ubezpieczeń, opłaty za udzielenie koncesji lub licencji.

Własność intelektualna: działa poprzez prawne zastrzeganie wyłączności do wszystkiego. Do marki, logo, wynalazków, znaków towarowych, wzorów zdobniczych, receptury, procesu produkcyjnego, know how, haseł reklamowych, etc.

Chociaż to co pobierają autorzy jest dotkliwą daniną, to i tak nie jest to dużo, jeśli porówna się wartość zysków autorów z tytułu praw autorskich zysków jakie czerpią korporacje – wielcy wydawcy i organizacje zarządzające prawami.