Fundacja „Jesteśmy Zmianą” powstała w lutym 2013 r. z inicjatywy osób, które chcą wspierać pozytywne zmiany zachodzące wokół nas i aktywnie w nich uczestniczyć.

Dążymy do tego, by nasze bliższe i dalsze otoczenie stawało się coraz bardziej przyjazne człowiekowi. Zaczynamy od zmian w nas samych, zgodnie z zasadą: „bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie” (Mahatma Gandhi).

W tekstach publikowanych na naszej stronie internetowej próbujemy zrozumieć zasady kierujące naszą rzeczywistością, zarówno na płaszczyźnie widocznej, materialnej, jak i niematerialnej – związanej z ludzkimi przeżyciami, emocjami, świadomością procesów toczących się w nas i wokół nas.

Duża część naszej aktywności to działania edukacyjne. Nasi autorzy – zawodowi ekonomiści lub ekonomiści pasjonaci, artyści, nauczyciele, naukowcy – w licznych publikowanych w internecie tekstach wyjaśniają mechanizmy gospodarcze oraz obnażają ich szkodliwe działanie. Proponują też zmiany oparte na rozwiązaniach nowo-ekonomicznych.

 

W ramach edukacji ekonomiczno-społecznej prowadzimy 4 projekty:

1. Publikacja i promocja książek Izabeli Litwin i Joanny Carignan
Pierwsza książka „Zanim wyjdziemy na ulice” w wersji elektronicznej i w tłumaczeniu na 6 języków obcych (angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, węgierski) dostępna jest tutaj.
Poszukujemy osób, które we własnym zakresie przetłumaczą ją na inne języki i będą promować w Europie lub poza jej granicami. Nie pobieramy opłaty za prawa autorskie.
Następna publikacja pod tytułem: „Zanim znajdziemy się na ulicy” jest już dostępna w wersji elektronicznej tutaj.

2. Wydanie edukacyjnej gry planszowej Kryzys
Składają się na nią w rzeczywistości dwie gry: w starą i nową ekonomię. Rozgrywka „staro-ekonomiczna” ma pokazać dobrze nam znane, wyniszczające mechanizmy, na których opiera się nasz system gospodarczy: kredyty, odsetki, podatki… Celem drugiej gry, „nowo-ekonomicznej”, jest współpraca pomiędzy graczami, prowadząca do stworzenia zupełnie innej, przyjaznej człowiekowi rzeczywistości ekonomicznej.
Więcej o grze oraz możliwości jej zakupu tutaj.

3. Studia „Nawigatorzy Jutra”
Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą oraz te same studia prowadzone w formie otwartej Wszechnicy Fundacji, dla osób bez wykształcenia wyższego. Roczny program ma przygotować słuchaczy do inicjowania i wprowadzania takich zmian społeczno-ekonomicznych w naszym kraju, które będą służyły dobrostanowi społeczeństwa i upowszechnieniu dostępu do dóbr. Materiały wideo w formie wykładów, rozmów, wywiadów są powszechnie dostępne na stronie Nawigatorów Jutra.
Więcej informacji o studiach można znaleźć tutaj.

4. Prowadzenie portalu Głos Ulicy o tematyce ekonomicznej
Nasz portal ma służyć zrozumieniu ekonomii w „starym”, tradycyjnym wydaniu (wbrew powszechnej opinii o tym, że ekonomia jest nauką skomplikowaną i niedostępną dla zwykłego zjadacza chleba) oraz szerzeniu wiedzy nowo-ekonomicznej. Pragniemy też by stał się platformą wymiany myśli i integracji różnych grup działających na rzecz zmian gospodarczo-społecznych.