Żyjemy w końcowym etapie naszej ziemskiej wybitnie materialnej cywilizacji. Cywilizacji, która w swojej naturze nie sprzyja człowiekowi. Cywilizacji, która wykreowała niezliczoną ilość nierozwiązanych problemów i konfliktów na Ziemi. I widać jednoznacznie, że nasza aktualna cywilizacja zabrnęła w ślepy zaułek. To oznacza dalsze pogłębianie wykreowanych konfliktów i dreptanie w miejscu. Obecna cywilizacja jest strukturą totalnie oderwaną od swoich korzeni, to znaczy od Kosmosu i Ziemi, na której żyjemy i od Boskich Praw, które kreują tę Przestrzeń. Obecna cywilizacja jest totalnie zmanipulowaną cywilizacją cienia i nie służy człowiekowi, nie wspiera go w czasie jego drogi na Ziemi. Wręcz przeciwnie – oparta na „świadomości lęku” wykreowała struktury, które nie pozwalają na pełny i wolny rozwój człowieka, struktury, które sprawują totalną władzę nad ludźmi.

Dobiega końca kosmiczny cykl funkcjonowania obecnej cywilizacji.

W związku z tym niezbędny jest powrót do naszych Kosmicznych i Boskich Korzeni, z których wywodzi się człowiek na Ziemi. Niezbędny jest powrót do naszych Kosmicznych Boskich Praw na podstawie, których zbudujemy nową cywilizację.

Obecnej cywilizacji przypominającej czyściec nic już nie może uleczyć i daremne są wszelkie wysiłki naprawy tej fałszywej cywilizacji. Jest to przecież tak bardzo oczywiste, że cywilizacja oparta na lęku, fałszu i nienawiści nie może kreować w sobie radości, uczciwości, wzajemnego poszanowania i solidarności.

Przystępujemy do powrotu do naszych Kosmicznych i Boskich Korzeni. Przystępujemy do budowy podstaw nowej cywilizacji.

Przystępujemy do budowy struktury wspierającej wolny i swobodny rozwój, przyjazny dla człowieka.

Przystępujemy do powrotu do świadomości naszej Istoty Kosmosu.