Działalność gospodarcza w Polsce i na świecie, czyli produkcja i usługi, realizowana jest w dwóch podstawowych formach prawnych. Mogą ją wykonywać osoby fizyczne na własne imię i nazwisko oraz osoby prawne. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi formami polega na odpowiedzialności cywilnej.

W zasadzie każdy wie, że owe 4 miliony zarejestrowanych przedsiębiorców w Polsce odpowiadają własnym majątkiem za swoje długi związane z działalnością. Ta odpowiedzialność wielokrotnie doprowadza do ruiny materialnej przedsiębiorcę i jego rodzinę. Przedsiębiorca bankrutuje, ale swoich wierzycieli musi spłacić. Komornik często ściga go do końca życia. Przyczyny upadłości (bankructwa) przedsiębiorcy indywidualnego omówię w osobnym komentarzu.

Osoba przedsiębiorcza, chcąca uchronić się przed odpowiedzialnością związaną z upadłością, prowadzi działalność w formie osoby prawnej – najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). W przypadku upadłości spółki z o.o., tzn. w przypadku utraty płynności finansowej (spółka przestaje płacić długi) lub gdy zadłużenie spółki przekracza kapitał własny, udziałowiec, czyli właściciel oraz prezes -zarządzający spółką, unikają odpowiedzialności oraz zachowują swój prywatny majątek.
Sąd, ogłaszając upadłość spółki, powierza prowadzenie spraw spółki syndykowi. Syndyk wyprzedaje majątek spółki i zaspakaja wierzycieli w określonej kolejności i w określonym procencie.

W polskim prawie spółka z o.o. może mieć jednego udziałowca (właściciela). Prezydent Trump jest multimilionerem (chyba), pomimo iż jego spółki upadały (bankrutowały) 28 razy. Moim zdaniem jest to tak rażąca nierówność podmiotów gospodarczych, iż ciśnie się sformułowanie, że w przypadku spółek z o.o. jest to niejednokrotnie zalegalizowane złodziejstwo. Są osoby zatrudniane na stanowiskach prezesów, które, obejmując zarządzanie spółką, planują jej upadłość.

Czy można zlikwidować plagę upadłości osób prawnych? Oczywiście tak. Można to zrobić bardzo szybko. Wystarczy, by księgi, zarówno przedsiębiorców indywidualnych, jak i spółek prowadzone były według zasady kasowej. Przejście metody księgowania z zasady memoriałowej na zasadę kasową omówię w osobnym komentarzu.