O prywatyzacji pieniądza oraz skumulowanych odsetkach bankowych, które podrażają produkty i usługi wypowiada się ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych Piotr Jankowski – warto posłuchać!

Największa prywatyzacja to prywatyzacja pieniądza.