Fundacja Jesteśmy Zmianą  zaprasza na II edycję Studiów Podyplomowych „Nawigatorzy Jutra”

Aktualnie trwająca I edycja tych studiów cieszy się dużym zainteresowaniem

Motto:

Poszerzyć swoją wewnętrzną świadomość dotyczącą stylu życia.

Odejść od konsumpcyjnych wzorców oferowanych nam przez współczesność i poszukać innych postaw i wartości, które mogą być i są rzeczywistą osią stworzenia nowego stylu życia w wymiarze gospodarczo-społecznym.

 

TERMIN URUCHOMIENIA STUDIÓW:

Nabór na II edycję studiów trwa.

Zostaną one uruchomione w momencie skompletowania kilkunastoosobowej grupy.

ORGANIZACJA ZJAZDÓW:

Studia dwu-semestralne obejmujące 200 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się w 3-dniowych sesjach, raz w miesiącu, od wtorku do czwartku, w godz. 16.00 – 21.00, w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A (wejście od ul. Rogalińskiej).

CZESNE:

Dzięki dofinansowaniu studiów przez Fundację Jesteśmy Zmianą, opłata za całość studiów jest promocyjna i wynosi zaledwie 2000 zł.

ZASADY REKRUTACJI:

Ankietę zgłoszeniową prosimy nadsyłać pod adres: podyplomowe@wsz-sw.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  (22) 752-92-68 w 214 lub  (22) 862-33-40.

Posiadanie dyplomu uczelni wyższej nie jest obowiązkowe. Osoby nie posiadające wyższego wykształcenia mogą być słuchaczami studiów. Wówczas nie otrzymują świadectwa ukończenia, lecz zaświadczenie o uczestnictwie w studiach.

 

CEL STUDIÓW:

Założeniem studiów jest poszerzenie stanu wiedzy społeczno-gospodarczej oraz wzbogacenie samoświadomości słuchaczy i przygotowanie ich do współtworzenia nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej w duchu wartości etycznych. Proponujemy interdyscyplinarny, nowatorski i spójny program osobistego rozwoju, który wpłynie także na kierunek rozwoju Twojej rodziny, społeczności, gminy, miasta, kraju, świata.

W trakcie nauki słuchacze, przy nieinwazyjnym wsparciu ze strony wykładowcy, sami budują swoją wiedzę na temat społeczeństwa i gospodarki. Stawiają diagnozy dotyczące jej stanu i szukają możliwych do realizacji sposobów naprawienia jej mankamentów. Naszym celem nie jest przekazanie słuchaczom gotowych pakietów informacji, lecz nauczenie ich krytycznego myślenia i sposobów samodzielnego zdobywania wiedzy.

ADRESACI:

Społecznicy: związkowcy, samorządowcy, aktywiści, działacze stowarzyszeń i fundacji oraz wszyscy, którzy chcą współtworzyć z nami nową Pierwszą Kadrową.

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studenta:

– zrozumie rzeczywiste mechanizmy funkcjonowania obecnego systemu gospodarczego; dowie

się, jak kształtuje on ludzką świadomość;

– pozna alternatywne sposoby gospodarowania, które nie degradują człowieka, a spełniają swoją

gospodarczą rolę;

– uzyska możliwość szerokiego, holistycznego, syntetycznego, bardziej świadomego widzenia

   rzeczywistości;

– pozna centralne problemy współczesnego świata wraz z przykładami proponowanych i

zastosowanych rozwiązań.

ZAPROSZENIE WIDEO- kliknij