Likwidacja światowych rynków finansowych warunkiem koniecznym budowy nowego ustroju społecznego

Nadszedł czas, by zacząć mówić otwartym tekstem. By w sposób jednoznaczny określić przyczyny obecnego kryzysu finansowego. By wyzwolić się od lęku przed konsekwencjami płynącymi z diagnozy. Nadszedł czas kwestionowania założeń, pewników, oczywistości, bowiem droga, którą podąża nauka, wiedzie donikąd. Obecny kryzys finansowy, jak i historia poprzednich dowodzi, iż polityka finansowa stworzona przez FED prowadzi jedynie … Czytaj dalej Likwidacja światowych rynków finansowych warunkiem koniecznym budowy nowego ustroju społecznego