Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Krzysztofa Lewandowskiego, członka Fundacji „Jesteśmy Zmianą”, pt. „Pieniądz równoległy”.

Artykuł dostępny jest pod poniższym adresem: http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2016/10/lewandowski_pieniadz_rownolegly.pdf