W dniu 16.02.2018 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja gospodarcza pt. „Architektura monetarna: od kreacji pieniądza dłużnego do emisji pieniądza suwerennego„. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez posła Jarosława Sachajko oraz Narodowy Instytut Studiów Strategicznych.

Poniżej zamieszczamy retransmisję wygłoszonych prelekcji.

  1. Izabela Litwin – „Program społeczno-gospodarczy. Samorząd – pierwszy krok ku normalności”

2. Prof. Artur Śliwiński – „Korporacjonizm – państwo bez potęgi”