Pierwszym etapem projektu jest DYSKUSJA. Niniejsza strona ma aspiracje bycia zaczynem takiej dyskusji. O celowości powołania takiego projektu do życia. Oraz o jego kształcie. A przede wszystkim, czy jesteśmy gotowi na powołanie do życia społeczności, która będzie świadoma samej siebie, tak więc każdy z jej uczestników weźmie współodpowiedzialność za jej dalsze istnienie i dalszy rozwój. Stare pytanie: Are you ready?

Drugim etapem projektu jest zbudowanie platformy internetowej wokół KATALOGU, o którym poniżej. Platformy skupiającej tych wszystkich, którzy mają swój dorobek i swoje osiągnięcia w dziedzinie budowy Nowego Świata i mają wole podzielenia się swoja wiedzą i umiejętnościami. Z potrzeby serca i świadomości.

Trzecim etapem projektu jest ukonstytuowanie się społeczności – wedle zasad, które sama obierze jako wybrany sposób samoorganizacji i samorządzenia się sobą.

Czwartym etapem jest życie nasze codzienne… Jako świadomych sensu wspólnego działania ludzi. A wyniknie z tego…. Nowy Świat po naszemu.

KATALOG

Sercem przedsięwzięcia jest KATALOG. Katalog ma być miejscem autoprezentacji ludzi, którzy mają swoje dokonania na drodze budowania NŚ oraz są gotowi udostępnić swoją wiedzę i umiejętności innym zainteresowanym.

Katalog będzie pogrupowany tematycznie, wśród oczywistych tematów powinny się tam pojawić takie, jak:

 • Producenci – zdrowej żywności, zdrowej odzieży, naturalnych kosmetyków, paraleków, fair trade, domów, mebli, sprzętów użytkowych i wszystkiego co potrzebne do życia
 • Usługodawcy – we wszystkich akceptowalnych jako zdrowe i pozytywne dziedzinach
 • Ekologia – rolnicy ekologiczni, permakulturowi, biodynamiczni etc, firmy działające na rzecz ekologii (np. sklepy, bazarki, agroturystyka), organizacje wspierające, szkoły, producenci ekoprzyjaznych technologii, ekobudownictwo szeroko pojmowane, ekowioski i inne
 • Zdrowie – alternatywna medycyna w całej rozciągłości – homeopatia, ziołolecznictwo, nowoczesne nieinwazyjne komputerowe technologie diagnostyczne, bioenergoterapia, akupunktura, masaże, medycyna wschodnia, ziołolecznictwo i wiele innych
 • Edukacja – szkoły demokratyczne, edukacja domowa, szkoły prywatne i państwowe otwarte na rozwiązania NŚ, kursy i szkolenia, programy edukacyjne, imprezy, zajęcia pozaszkolne,
 • Media – alternatywne – internetowe, papierowe
 • Samorozwój – warsztaty, konferencje, sympozja, webinary, szkoły, kursy, strony internetowe, festiwale i inne poświęcone edukacji i rozwojowi i świadomości
 • Nowe Technologie – pozyskiwanie energii czyli alternatywne źródła energii, zielone, odnawialne oraz te futurystyczne
 • Organizacje NGO – działające na rzecz budowy NŚ, ale niekoniecznie ratowania starego
 • Kultura i sztuka – artyści i ich działania, imprezy, warsztaty, festiwale, miejsca etc
 • Projekty społeczne na rzecz NŚ – np. Polska Waluta Lokalna, różne projekty ekonomii społecznej, rożne „fejsbukowe” inicjatywy, placówki coworkingu i inne
 • INNE – powyższe jest tylko hasłowym przeglądem części interesujących nas tematów

Wszystkie tego typu – jak wyżej – inicjatywy będą zgromadzone w KATALOGU. Będą tam też dane kontaktowe do autorów oraz ich powiązania z realizowanymi w ramach społeczności projektami.

MODUŁ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

To jest moduł społecznościowy. Ma on działać na podobnej zasadzie, jak Facebook. To znaczy:

 • ma być forum wymiany myśli, wniosków i pomysłów,
 • dopuszczać zrzeszanie się ludzi w grupy tematyczne,pozwalać na przechowywanie treści na wspólnym serwerze (fotki, filmy, teksty),
 • mieć system powiadamiania o nowych postach,
 • może oferować różne kanały komunikacji (tekst, chat, kanał livestream, komunikatory etc)
 • mieć kanał komunikacji administracyjnej pomiędzy administratorami systemu i projektów oraz członkami społeczności
 • kalendarium zdarzeń
 • tablica ogłoszeń

MODUŁ ADMINISTRACJI I SAMORZĄDZENIA WEWNĘTRZNY

To jest moduł pozwalający administrować platformą oraz umożliwiający spełnienie funkcji samorządowych.

Administrowanie platformą w ramach tego modułu ma dotyczyć panowania nad softwarem, funkcjonalnością wszystkich modułów oraz moderowaniem publikowanych treści.

Spełnianie funkcji samorządowych musi dać:

 • możliwości głosowania całej społeczności w formie walnego zgromadzenia ale on-line (głosowanie JAWNE, jak na wiecu)
 • możliwości dyskusji (audio oraz tekst) nad znajdującymi się w obróbce projektami
 • możliwości powoływania zespołów roboczych, stałego monitoringu prowadzonych przez nie prac oraz odwoływania osób, które nie spełnią pokładanych w nich nadziei
 • możliwości dokumentowania decyzji i wyborów w formie pisanej

MODUŁ EDUKACYJNY

To moduł przewidziany zarówno do edukacji nas samych – członków społeczności, jak i dostępny dla ludzi spoza platformy. Powinien on pozwolić na publikację różnych materiałów:

 • gościnne wykłady osób całego świata (via Internet),
 • materiały pochodzące spoza społeczności,
 • wykłady uczestników platformy przedstawiających swoją wiedzę i umiejętności,
 • archiwum filmowe realizowanych projektów,
 • biblioteka filmów
 • biblioteka wiedzy
 • forum promocji warsztatów, spotkań, konferencji i wszelkich form edukacyjnych dla członków społeczności i nie tylko

Moduł edukacyjny powinien też być miejscem prezentacji naszych projektów. Jako że istotą całego tego przedsięwzięcia jest DZIAŁANIE i to działanie w REALU. Jeżeli nasza świadomość jest do tego dojrzała, działanie będzie oczywistą i świetlaną jej – tej świadomości – manifestacją.

Częścią modułu edukacyjnego powinna być przestrzeń dla dzieci i młodzieży. Uczestników platformy i niekoniecznie. Ta przestrzeń powinna się skupiać na mądrych treściach edukacyjnych wprowadzających nowy paradygmat – ucz się jak żyć i po co żyć.

Całość powinna być tak skonstruowana, by stawiać na samoedukację, samoorganizację i rozwój własny młodych. Czyli materiały edukacyjne bardziej dotyczą nowych form edukacji a nie tradycyjnych rozwiązań szkolnych.

Stworzenie tego modułu z głową wymaga oddzielnego realizatora, który w dodatku musi być zaznajomiony z praktyką alternatywnej edukacji.

PLATFORMA FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Samowystarczalność jest jednym z priorytetów społeczności zgromadzonej wokół platformy. Także samowystarczalnośc finansowa. Stąd idea własnej platformy finansowania społecznościowego. Nikt nie doceni bardziej walorów i słabości projektów prezentowanych na platformie, jak społeczność, z której te projekty będą się wywodzić.

Możemy skorzystać z istniejącej platformy finansowania społecznościowego. Możemy powołać swoją, co mogłoby mieć sens, jeżeli sięgniemy po alternatywne rozwiązania ekonomiczne, jak na przykład Polska Waluta Lokalna.

SKLEP INTERNETOWY

Gdy KATALOG zapełni się naszymi działaniami, celowym wydaje się udostępnienie ich w formie sklepu internetowego. Może ona spełniać co najmniej dwie role.

PIERWSZA to wsparcie ekonomiczne dla wszystkich uczestników projektu. Promowany „na zewnątrz” sklep ze wszystkim, co jest alternatywne wobec systemowego paradygmatu życia w celu konsumpcji powinien odnieść ekonomiczny sukces także wśród ludzi nie czujących świadomego związku z tzw. alternatywą, ale poszukujących intuicyjnie czegoś innego, niż masowo promowana oferta nicości.

DRUGA to nasz udział w kształtowaniu świadomości zbiorowej. Taki sklep jest świetnym edukacyjnym wyzwaniem dla każdego, kto słyszał, że można jakoś inaczej, niż w telewizji, ale nie wie jeszcze JAK. Taki przegląd – nawet w formie sklepu – wszystkiego, co nasza polska alternatywa ma do zaprojektowania jest potężną dawką wiedzy i świadomości – do wzięcia.

MOŻLIWE SĄ INNE MODUŁY

Czyli wszystko, co konstytuuje społeczność i będzie nam służyć. Ale o tym już powinna decydować sama społeczność poprzez swój mechanizm samorządzenia.