Pojęcia: kapitał, inwestor i inwestycja powstały w epoce wczesnego kapitalizmu, czyli kapitalizmu industrialnego. Były związane z generowaniem zysku, czyli z bogaceniem się klasy organizatorów produkcji umaszynowionej.

Kapitał był zestawem dóbr i umiejętności ludzkich pozwalającym na uruchomienie produkcji masowej. Nie oznaczał pieniędzy. To raczej pieniądze dawały możliwość nabycia środków produkcji (zbudowania fabryk i zakupu maszyn i technologii). Kapitałem były także zasoby ludzkie, talenty, umiejętności i wiedza pracowników.

Kapitalista nie miał pieniędzy. Kapitalista miał kapitał. Pieniądze mieli ciułacze. Kapitalista pieniądze inwestował. To znaczy robił z pieniądza coś realnego, zamieniał go w rzeczy i w proces produkcyjny. W efekcie pieniądz przekształcony w kapitał (produkcyjny) przynosił mu zysk.

Zamiana pieniędzy w środki produkcji (fabryki i wyposażenie) to inwestowanie. Człowiek, posiadacz pieniędzy, który staje się kapitalistą, to inwestor. Takie są klasyczne definicje pojęć: kapitał, inwestor i inwestycja.

Obecnie wszystkie te trzy pojęcia, stworzone i zdefiniowane w epoce kapitalizmu przemysłowego, nabrały nowego znaczenia.

W sferze finansów kapitałem nazywa się własne środki płatnicze, inwestycją – zakup papierów wartościowych, a inwestorem – człowieka żyjącego ze spekulacji środkami płatniczymi i papierami wartościowymi. To rozdwojenie pojęć doprowadziło do niemożności porozumienia się między ekonomistami.

Organizator produkcji (kapitalista) działając w warunkach konkurencyjnych może osiągnąć zysk w granicach 5–10% wartości sprzedaży. Gdyby więc ulokował pieniądze w środkach produkcji (kupując maszyny), zarobiłby na tym ok. 10% i poniósłby pełne ryzyko związane z niestabilnością rynku. Posiadacz pieniędzy, rezygnując z inwestowania w działalność gospodarczą, kupuje więc udział w wielkim funduszu. Ten fundusz w jego imieniu inwestuje. To znaczy pożycza na procent i spekuluje papierami wartościowymi. Udziałowiec w funduszu (posiadacz pieniędzy), zapytany czym się zajmuje, odpowiada: jestem inwestorem. W świecie finansów kapitał oznacza więc środki płatnicze, inwestycja oznacza zakup papierów wartościowych (udział w funduszu jest także papierem wartościowym), a inwestowaniespekulację papierami, walutami i surowcami. Inwestor zaś to ktoś, kto realny pieniądz zamienił na papiery wartościowe, często wirtualne, i który bogaci się bez uczestniczenia w wytwarzaniu jakichkolwiek dóbr.

Słowa spekulacja, spekulant utraciły swoje pejoratywne znaczenie.