Dla wszystkich czytelników Nawigatora, którzy zapoznali się ze schematem kręgu obfitości, jest jasne, że niedobór pieniądza jest skutecznie kompensowany przez szybkość jego obrotu. Najprostszym wyjściem z kryzysu, przy którym nie ma potrzeby zmuszania NBP do nowej emisji, jest więc przyspieszenie rotacji pieniądza. Można to osiągnąć poprzez zmianę częstotliwości wypłat wynagrodzeń pracowniczych. Wystarczy zamiast comiesięcznej jednorazowej wypłaty wprowadzić 3 zaliczki na poczet wynagrodzenia i rozliczenie ostateczne na koniec miesiąca.

Co się zmieni? Wartość pieniądza (sald) na ROR-ach i w kieszeniach obywateli. Przykład: dostaję ostatniego dnia lutego pensję w wysokości 4000 zł (nieźle, prawda?). Wydaję te pieniądze sukcesywnie. 7 marca na koncie mam 3000 zł. 14 marca – 2000. 21 marca – 1000. A ostatniego dnia – nic. Średnio na moim koncie „odpoczywa” 2000 zł.

Jeśli dostanę zaliczki, to pierwszego będę miała na koncie 1000 zł, 6 – 0. 7 – 1000 zł, 13 – 0. 14 – 1000 zł, 20 – 0. 21 – 1000 zł, a na koniec miesiąca 0. Średnio na moim koncie „odpoczywa” 500 zł.

Obecnie według wyliczeń NBP wskaźnik rotacji wynosi 3,3. Znaczy to, ze ten sam pieniądz w ciągu roku trzykrotnie zmienia właściciela. Każda złotówka przeszła w ciągu roku z rąk do rąk ponad 3 razy.

Gdyby każdy, kto żyje z wypłacanej co miesiąc pensji, kupował towary i usługi tylko od podmiotów „żyjących” także z wypłat miesięcznych, i nikt z was by nie oszczędzał, wskaźnik rotacji wyniósłby 12. Widzimy więc, że współczynnik 3,3 oznacza wyłączenie z obiegu bardzo dużej ilości wyemitowanych pieniędzy. Wyłączenie to następuje poprzez oszczędzanie lub wypływ pieniądza poza granice kraju. Może on też być tak niski z powodu wprowadzania do obiegu coraz większej ilości pieniądza dłużnego, głównie kreowanego przez banki.

Intuicja podpowiada, że obliczony przez NBP wskaźnik rotacji musi być wadliwy, albo z powodu błędów technicznych (niedostatek danych), albo metodologicznych (niewłaściwie określony algorytm). Wydaje się dziwne, by pieniądz rotował tak wolno. Jeżeli jednak tak jest, w celu przyspieszenia rotacji pieniądza wystarczy zwiększyć częstotliwość wypłat wynagrodzeń za pracę.