E=MC2 Wszystko jest energią!!!
Już nasza subiektywna nauka oparta tylko na materii stwierdziła że:
„Nie jest możliwe zmierzenie wszystkich parametrów cząstek subatomowych jednocześnie.” A to oznacza wprost że;
Czynność obserwacji wpływa na zachowanie cząstek materii.
Myśl wpływa na materię!!! Wszechświat jest stworzony ze świadomości!
Materia, energia, myśl to trzy postaci określonego continuum.
Jesteśmy w oceanie czystej żywej świadomości, z której tu i ówdzie wyłania się materia. Wszystko, co istnieje, powstało z myśli. Jest to niewidzialny świat przyczyn.

 • Świat fizyczny składa się z atomów;
 • W atomach zawiera się energia;
 • Na energię składa się cos jeszcze bardziej subtelnego – świadomość.

Nasza materialna nauka stwierdza, że na poziomie zera absolutnego że jest „pole zerowe” i że nie jest to „coś pustego”.
To jest pole informacji, żywy potencjał kreacji, Kosmiczna Świadomość.
(Nasze myśli tworzą istotę świata).

PRAWA KOSMOSU
Prawa rządzące subatomowymi cząsteczkami i systemami słonecznymi rządzą również naszymi myślami, uczuciami, rodzinami, naszym życiem.
To, co się dzieje w świecie widzialnym, ma swój początek w ukrytej, niewidzialnej części. Jak w górze lodowej w 95% ukrytej w niewidzialnym oceanie Świadomości.
„Nie ma nic potężniejszego niż idea”.
„Myśl jest najpotężniejszą siłą Wszechświata”.
Świadomość-energia-materia to jest continuum potencjału naszego tworzenia.

1). Prawo przyciągania.
Wyjaśnia proces twórczy, w którym niewidzialny świat rodzi okoliczności i wydarzenia naszego życia.

Zasada przyczyny i skutku.
Każda sformułowana myśl emitowana jest w postaci określonej częstotliwości i wywołuje odpowiedź-odzew w świecie kwantowym. Ta zasada to wyzwanie, bo momentalnie jesteś za wszystko odpowiedzialny. Nie możesz już nikogo obciążyć.
ISTNIEJE JEDNA, JEDYNA UMIEJĘTNOŚĆ, KTÓRĄ MUSISZ SAM POSIĄŚĆ; MIEĆ PRAKTYKĘ W TWORZENIU MYŚLI,
KTÓRE TWORZĄ TWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ.

Zasada rezonansu
mówi, że energia, świadomość, myśl o podobnej częstotliwości, o podobnej idei będą rezonować ze sobą, z każdą inną i podobną formą.
Prawo przyciągania to po prostu zjawisko rezonansu oraz przyczyny i skutku.
Wspólne myśli tworzą wspólne zdarzenia i okoliczności, takie które mają ten sam kształt i wzór. Dlatego rezonują wspólnie, z tymi właśnie podobnymi myślami.

2). Prawo inkubacji.
Nasieniem twojego życia jest maksymalnie sprecyzowana, świadoma wizja twego życia, jakie chcesz stworzyć. To jest podstawa jakiegokolwiek twojego istnienia.
I twojej rozkwitającej firmy także.
Każde ziarno, każda idea ma też swój czas inkubacji niezbędny dla rozwinięcia się w pełny, realny owoc. Wyzbądź się niecierpliwości!!! Bądź dość cierpliwy!!!
Zawierz we Wszechświat otaczający, on chce ci dać to wszystko, co jasno wyraziłeś.
Pole zerowe, próżnia kwantowa jest wszystkowiedząca i wszechmocna, i nieograniczona.

3). Prawo działania.
Musisz być osobiście aktywny w tworzeniu i realizacji twojej wizji.
Jeśli ty sam będziesz stosować te prawa, to też będziesz im podlegać.
Czekanie z gotową wizją na mannę z nieba nic nie da.
Trzeba samemu zastosować się do „procedur” Boskiego Kosmosu.

4). Prawo rekompensaty.
Prawo to występuje jako nieunikniony wynik (i skutek) określonego zespołu czynności, działania, twojej aktywności. Dotyczy to zarówno pojedynczego życia, jak i organizacji społecznych, politycznych, biznesowych i innych.

5. Biblioteka Wszechświata.
Umysł Kosmiczny (jak z niego czerpać?)
Jak czerpać energię z tego kwantowego wszechświata?
To jest krytyczne pytanie!!!
Bo tutaj masz wybór.
O twoim wyborze zadecyduje twoje Ego, lub twoja rzeczywista Istota.
Możesz użyć siły woli i świadomie zmienić swoje przekonania. Ale jest to efekt na kilka minut! Jeśli naprawdę chcesz zmieniać swoje przekonania, to musisz zmienić je tam, gdzie one rezydują – w podświadomości. To jest tej części umysłu, która jest zespolona z Kosmicznym Potencjałem Kreacji – Świadomością Kosmosu.
Umysł operacyjny, do którego ma dostęp twoje Ego, jest dobry do oceny sytuacji i formułowania zadań, planów, gdzie „projektujesz” swoje przekonania.
Stawianie celu jest czynnością świadomą.
Ale osiąganie celu jest czynnością związaną z podświadomością.
Aby osiągnąć sukces musisz stać się ekspertem w używaniu obydwu przestrzeni umysłu; tego nabytego-wyuczonego, do którego ma dostęp twoje Ego i gdzie ma miejsce pojęcie postrzegania (proces indywidualny i subiektywny) i do tego umysłu związanego z Boskim Kosmosem – nazywanym podświadomością, gdzie ma miejsce proces poznania.
Czyli coś, co obserwujesz, ale nie tworzysz, bo to jest już stworzone.

Dwa etapy kreacji świata:
1. etap – wykorzystując twój świadomy umysł, wybierasz myśli, idee z oceanu możliwości, które chcesz aby były twoimi przekonaniami. Jest to proces świadomy. Twoje Ego i twoja Kosmiczna natura może ten proces zapoczątkować.
2. etap – systematycznie wpajasz swoje przekonania i przekształcasz swoje pragnienia w nawyk myślowy, który to proces odbywa się w potężnej podświadomości, części umysłu, która jest Kosmosem.
3. Tworzysz krystalicznie czysty obraz wymarzonej firmy, kobiety, stylu życia, swoich pragnień, jako doskonałe ziarno.
4. Wykorzystując szeroki repertuar utrwalających technik, przekazujesz obrazy tychże: firmy, kobiety, stylu życia i pragnień do twojej podświadomej części mózgu. Zasadzasz swoje ziarno w Przestrzeni Kreacji Kosmicznego Potencjału.

Pamiętaj!!!
To, czego pragniesz – niewiele ma wspólnego z tym, co ostatecznie dostaniesz!!!
Możesz chcieć wszystkiego, co ci do głowy przyjdzie!
I nic się nie wydarzy!!!
Bo nie przekazujesz tego jako instrukcji do Kosmicznej Przestrzeni Kreacji!!!
Bo nie masz komunikacji, łączności z właściwym Kosmicznym Umysłem!!!
Bo to, co sobie przyrzekasz za każdym razem na Nowy Rok. To jest tylko bezwartościowa – nierzeczywista chęć twojego Ego w twoim operacyjnym umyśle. To jest projekcja twojego Ego, który wypowie twoje marzenie w sprawie i tyle.
Bo Ego nie kreuje, kre0acja mieści się zupełnie gdzie indziej.

Jak się realizować? – najprościej to zakochać się w tym, co się chce osiągnąć.
Zdefiniować swoje zadania to zdefiniować swój żywot.
Wzdłuż twojej drogi życia kamieniami milowymi są cele.
Cele ułatwiają, bo wytyczają twoją drogę – kierunek.
Twoje pragnienia to wyraz Świadomości Kosmosu szukającego manifestacji poprzez ciebie tutaj na Ziemi. W trakcie tej manifestacji kreujesz siebie, swoją osobistą świadomość na coraz to wyższe poziomy. W tym procesie materia tylko służy ci jako narzędzie, ale nie jest najważniejsza.

Pięć niezbędnych twoich cech
1 . musisz znaleźć coś, co poruszy Twoją Duszę.
2 . musisz stać się doskonały w tym co pokochałeś.
3 . musisz zaprogramować swój umysł tak, że uwierzysz w to co pokochałeś.
4 . musisz działać codziennie w tej sprawie – to znaczy kreować swoje życie
„inaczej”, czyli w Świadomości.

Przeprogramowywanie neuronowe świadomości

1. Stworzenie swojej wizji życia.
Powtarzalność + wpływ = Nowa Rzeczywistość
Podświadomy umysł nie wie, czy zdarzenie występuje realnie, czy tylko ty to sobie wyobrażasz jako realne. Rozróżnia jednak, jak głęboko zostało odciśnięte w twoim umyśle!
Jedyny sposób głębokiego „wyrycia śladu” jest w procesie powtarzania(!) oraz w emocjonalnym wpływie twojej wyobraźni na nową „projektowaną rzeczywistość” (chcesz mieć drzewo – wizualizuj jego ziarno jak wschodzi!).

1. Stworzenie potęgi afirmacji
Procedury przeprogramowania świadomości
Medytacja – to fundament tego procesu! (tj. przyuczenie swojego nabytego umysłu do koncentracji), na którym budujemy konstrukcję naszych przekonań i marzeń w podświadomej części umysłu. Ponadto medytacja doraźnie:
-zwiększa koncentrację
-zwiększa poziom energii
-zwiększa kreatywność
-wprowadza wewnętrzny spokój
-zmniejsza niepokój i depresję, a powiększa poczucie szczęścia
-poprawia ogólny stan zdrowia
-pogłębia świadomość pola kwantowego
W medytacji używasz świadomie czterobiegowej przekładni kreacji;
(Beta, Alfa, Hetta, Delta) swojego „mentalnego Silnika”.

2. Technika medytacji
Usiądź, połóż się wygodnie. Oddychaj spokojnie przez nos i koncentruj się na przepływie powietrza przez nos, lub słuchaj swego dźwięku ciszy. Możesz też przy zamkniętych oczach obserwować pojawiające się barwy. Możesz wizualizować przed sobą obraz pięknej przyrody, którą poznałeś np. w dzieciństwie i masz bardzo bliski stosunek.
Otwierasz bramy do pola kwantowego! Do jego eksploracji!
Skupienie – najpotężniejsza siła w Kosmosie.

3. Proces przeprogramowania neuronowego
Po zakończeniu medytacji wizualizujesz swoje wizje: siebie, firmy, otoczenia
(to ma być krystalicznie czysta forma wizji, ze szczegółami).
Proces ten przebiega dwa razy, rano po przebudzeniu i wieczorem przed snem. Możesz to wzmacniać seansami w czasie dnia.
Po wizualizacji możesz czytać swoje afirmacje na głos.
Odsłuchiwać nagranie audio.
Czyli:
a) Medytacja
b) Wizualizacja
c) Afirmacje, czytanie, odsłuchiwanie

Prowadząc regularne medytacje i przeprogramowanie neuronowe, przerobisz swój umysł na zupełnie inny!!!. Systematyka i cierpliwość to podstawa w tym procesie.
Nieważne jak dobrą masz wiedzę i informację. Nic ci ona nie pomoże, nie przyda się dopóki jest ona w twojej nabytej części mózgu, w części operacyjnej.
Musisz spowodować, aby ta wiedza przedostała się do twojej podświadomej części mózgu czyli do Kosmicznego Potencjału Kreacji. To jedyna droga aby, ta wiedza mogła ci dobrze służyć i wspierać na twojej drodze życia.

ANT – automatic negative thoughts – to są twoje wrogie, negatywne mentalne „mrówki” – myśli, które jak w kołowrocie ciebie opanowały.
Nikt nie mówi ci do ucha nawet małego ułamka tego co sam do siebie mówisz!!!
Poza medytacją nie da się usunąć podszeptu tych negatywnych myśli!!!
To są tylko twoje myśli i poddają się twojej kontroli!
Gdy tylko zauważysz te negatywne podszepty, zmień to na inną myśl, na świadome myślenie o czymś pozytywnym. Na świadome myślenie pozytywnie o sobie, lub o zdarzeniach, że np. poradzę sobie wyśmienicie. Jest to proste, ale nie oznacza, że łatwe. Jeśli twoje „Anty” hasały latami w twym umyśle, potrzeba trochę czasu, systematyczności i wysiłku. Podejmij go, sprawdź, co mówią te twoje „Anty”? Rozszyfruj ich treść, a potem zamień je na dokładnie odwrotne.
Zapisz je i dodaj do swojej listy afirmacji!
Kiedy te nowe myśli zaprojektujesz w świadomym mózgu, wprowadź je do
„podświadomej-kosmicznej części mózgu”. Wypal nowe, z niskim potencjałem energetyczne ścieżki kreacji i pozwól, aby one teraz zadziałały.
Jak zadziałają? – powtarzaniem, jak z chodzeniem, czytaniem, itp.
W miarę powtarzania próg odpalania pozytywnych myśli będzie coraz niższy. Wielokrotne powtórzenia sprawiają, że myśli same się powtarzają i wzmacniają.
A ścieżki neuronowe odpalające negatywne myśli będą „zalewane” i ich potencjał odpalenia wzrasta powyżej tych nowych – pozytywnych.
Ile trwa taka naprawa i usuwania „ANT-ów”? Działa prawo inkubacji. To wymaga czasu, ale jak rozpoczniesz proces, zdziwisz się jaki będzie szybki postęp. To jak kula, najtrudniej ruszyć z posad, a potem to już działa efekt śniegowej kuli.
Musisz jedynie nauczyć się używać twoich świadomych zdolności, by czerpać z fenomenalnej mocy twojego podświadomego – kosmicznego umysłu.

KRYTERIUM DZIAŁANIA z ROZMACHEM.
Ludzie myślący z rozmachem mają:

 • szerszą perspektywę,
 • więcej wyobraźni,
 • są elastyczni i zmieniają się,
 • pasję działania, pasję życia!!!
 • kontrolę obrazów w umyśle,

Ludzie z rozmachem proszą o pomoc:

 • mentorów
 • trenerów
 • zespoły zadaniowe

Tacy pomocnicy są ważni ale wagą ustępują
Twojej zdolności do koncentracji własnej wizji i kontroli myśli w swoim kosmicznym umyśle.

I pamiętaj!
Kosmos to Energia! i ma jeden stały atrybut: Zmienność!!!

JEŚLI CHCESZ SPĘDZIĆ ŻYCIE z ROZMACHEM.
Masz do dyspozycji oszałamiające zasoby i narzędzia!

 • Ocean Kwantowy Nieskończonej Informacji, Inteligencji i Wiedzy Kosmosu!!!
 • Wielką potęgę praw Kosmosu

Przyciągania,
Inkubacji,
Działania,
Kompensacji,

 • najpotężniejsze urządzenie – ludzki operacyjny umysł i ten potężny Kosmiczny;
 • jego potężną zdolność pobierania i przetwarzania;
 • teraz już też narzędzia do kreowania myśli, przekonań, do zaprzęgania umysłu do tworzenia wszystkiego, czego zechcemy;
 • klucze do operacji stworzenia wymarzonej firmy, rodziny, relacji z ludźmi;
 • klucze do operacji wsparcia twojego tworzenia w części operacyjnej i tej jeszcze poza zasięgiem twojego świadomego mózgu, tej z Kosmosu.

DZIAŁANIE z rozmachem to działanie z MIŁOŚCIĄ!!!
Drugim warunkiem niezbędnym do skutecznej samorealizacji w nadchodzącej cywilizacji jest działanie z miłością do każdego podmiotu i przedmiotu, do przyrody, cywilizacji i Kosmosu.
Pierwszym warunkiem niezbędnym podałem wcześniej est umiejętność tworzenia myśli przez twój świadomy umysł i wpisywania ich w twój podświadomy umysł.