W dniu 4 listopada 2015r. rozpoczęła się pierwsza edycja Studiów Podyplomowych Nawigatorzy Jutra.

Uroczyste otwarcie przeprowadzili Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzani- Szkoły Wyższej prof. dr hab. Andrzej Zawiślak, Dziekana WSZ-SW dr Krzysztof Zaczyński oraz Prezes Fundacji Jesteśmy Zmianą Tomasz Kukułowicz.

Studia Podyplomowe Nawigatorzy Jutra