Ekspertów zaskoczył fakt, że sprzedaż detaliczna w czerwcu br. w stosunku do czerwca 2015 roku wzrosła o 11%. Taki przyrost sprzedaży świadczy, iż kwoty wypłacone, zostały przeznaczone na konsumpcję bieżącą. Z tytułu wypłat 500+ nie rosną oszczędności.
Efektem zasilenia gospodarki narodowej poprzez gospodarstwa domowe, dochodem w wysokości 20 mld zł może być:

  1. Wzrost PKB o kwotę pierwotnie wprowadzoną na rynek o 16 mld zł.
  2. Wzrost przychodów budżetowych z tytułu VAT i akcyzy 4 mld zł (z obiegu pierwotnego).
  3. Wzrost PKB z tytułu wtórnego obiegu kwot wypłaconych (wynagrodzenia i zyski z tytułu zwiększenia pierwotnych wydatków – zjawisko znane w ekonomii jako tzw. mnożnik podatkowy). Wtórny obieg oszacowałam na 30% kwoty pierwotnej tj. 16 mld zł x 30% ~ 4 mld zł minus podatek VAT i akcyza (20% tej kwoty). Zatem wzrost PKB szacujemy na 3,2 mld zł.

Podatek VAT i akcyza od obiegu wtórnego 0,8 mld zł stanowi wpływ budżetowy. Powyższe cztery punkty obrazują wpływ programu 500+ na PKB i przychody budżetowe z tytułu podatku VAT i akcyzy. Nie uwzględniają podatków od zysków i od wynagrodzeń.

Dodatkowym efektem programu 500+ jest wzrost zdolności kredytowej rodzin. Wzrostu PKB i wpływów budżetowych z tego tytułu trudno oszacować i zapewne będziemy to analizować po zamknięciu rozliczeń rocznych – podobnie jak wpływy do budżetu z tytułu PIT i CIT oraz świadczenia ZUS.