W dniu 17.03.2018 r. pod Krakowem odbył się zjazd „Forum Patriotów Polskich„. Głównym celem zjazdu było wypracowanie programu dla uwłaszczenia Obywateli Rzeczpospolitej na polskich zasobach naturalnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji i środowisk patriotycznych oraz eksperci, którzy przedstawili słuchaczom tematykę zasobów złóż kopalnych w Polsce i możliwości ich wykorzystania.

Naszą Fundację reprezentowali: Tomasz Kukułowicz oraz Izabela Litwin. Poniżej zamieszczamy retransmisję wybranych prelekcji.

 

Czesław Białczyński „Odkłamywanie historii Polski, Mitologia Słowian”

 

Prof. Ryszard H. Kozłowski „Polskie zasoby naturalne”

 

Krzysztof Tytko „Baza surowcowa dźwignią polskiej gospodarki i jej potencjał zakotwiczony w nowoczesnych technologiach”

 

Wojciech Dobrzyński „Zabezpieczenie oszczędności Polaków na dochodach z eksploatacji złóż”

 

Tomasz Kukułowicz „Musimy się wybić na prawdę”