Najlepszy system, najwspanialszy program reform może być wypaczony a realizacja jego wzniosłych, humanistycznych zamierzeń może przynieść odwrotne do zamierzonych skutki.

Przyczyną jest ułomność natury ludzkiej. Zmiany trzeba zaczynać od siebie. Od poznania siebie poprzez edukację swojej ŚWIADOMOŚCI oraz rzeczywistych potrzeb, od uwolnienia się od narzuconych stereotypów i nawyków myślowych. Od twojej otwartości na życie.

Przede wszystkim jednak trzeba rozpocząć pracę nad uruchomieniem prawej półkuli mózgowej. Odejść od dominujących w obecnym świecie zasad walki, wydajności, skuteczności, celowości, współzawodnictwa i konkurencji. Jak mawiał Jezus o  ponownym obudzeniu w sobie dziecka.

Pomimo tylu trudności i przeszkód w dzisiejszym życiu, możesz być szczęśliwym. Tylko zechciej podjąć taką próbę. Gdy rozpoczniesz taki proces edukacji, wkrótce odszukasz poczucie wspólnoty z innymi. Wtedy rozpocznie się proces rozumienia czym jest sfera DUCHOWŚCI u człowieka.