Liczne komentarze polskich ekonomistów i ekspertów finansowych wyrażają przede wszystkim obawy dotyczące waluty euro.

Komentatorzy sądzą, iż rząd włoski planuje wyjście ze strefy euro i wprowadzenie waluty narodowej – lira. Zupełnie nie rozumieją, iż celem Włochów jest wprowadzenie systemu dwuwalutowego, czyli wprowadzenie lira obok euro.

Niepokój wyrażany przez naszych ekspertów dotyczy planowanych przez Włochów programów socjalnych, w tym także uruchomienia dochodu gwarantowanego w wysokości 780 euro miesięcznie. Dochód objąłby dużą grupę osób w trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym bezrobotną młodzież.

Zadłużenie Włoch wynosi 130% PKB, zatem takie programy socjalne uważa się za skrajnie nieodpowiedzialne. Dla sympatyków Nawigatorów jest jednak jasne, iż wprowadzenie lira jako waluty równoległej, jest w stanie przyspieszyć rozwój gospodarczy Włoch i pokryć wydatki związane z dochodem gwarantowanym. Powstanie także wielka szansa na likwidację bezrobocia.

Pytanie: Czy Unia pozwoli na wprowadzenie waluty równoległej?

Czy w ślady Włoch pójdzie Grecja?